Verbindend Veranderen

Verbindend Veranderen  is een van de paradepaardje uit de stal van ZENO. De leergang verbindt persoonlijk leiderschap met organisatieontwikkeling. We zien organisaties als zelforganiserende betekenisvolle systemen, waar het voor mensen van groot belang is verschil te maken en betekenis te ontwikkelen. Een bijdrage te leveren aan een groter, zinvol geheel

Werken in zelfsturende teams

Wie werkt met zelfsturende teams komt al gauw tot de ontdekking dat het om mensenwerk gaat. De filosofie van Scrum, Agile, High Performance Teams, bieden weliswaar meer kaders en meer structuur dan hun voorvaders, maar de essentie is sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw niet veranderd. Grondvesters als Carl Rogers, Kurt Lewin en…

Boekbespreking

The body keeps the score  (2014)
In een fascinerend relaas geeft prof. Bessel van der Kolk MD ons diep inzicht in de wisselwerking tussen lichaam en geest en in het bijzonder waar er sprake is van trauma, Met Freud definieert hij trauma als i’ets  dat te groot’ is, met als gevolg gebrek aan controle, verwarring en onzekerheid. Van der Kolk legt op eenvoudige wijze de biologische basis hiervan bloot en geeft praktische inzichten hoe wonden kunnen worden geheeld..