Ik heb Rombout ervaren als een gedegen trainer die in staat is om mensen in beweging te krijgen, zegt waar het op staat om de deelnemers hiermee verder te krijgen in hun ontwikkeling met een zorgvuldig oog voor sfeer en relatie. Is verder ook pragmatisch, integer en respectvol. Uitermate plezierige en deskundige coach!

Dario Krezic
Sr. Electrical Engineer bij Alliander

Masterclasses
Uitermate plezierige en deskundige coach!

Ik heb vele jaren last gehad van paniek aanvallen, onrust, ongemotiveerd werken en vele andere klachten. Mijn grootste ergernis was dat ik al die jaren niet wist waar ik mee te maken had.
Totdat ik me verdiepte in angst en specifiek in anxiety disorder.
Met deze informatie wilde ik er graag met iemand over spreken. Op die manier kwam ik bij Rombout. Wat hij vond van mijn situatie en of hij mij kon helpen.

De sessies die erop volgden hebben mij langzaam van een last geholpen waar ik al 8 jaar mee rondliep. Hiervoor had niemand mij begrepen of kunnen helpen.
Rombout wel. Hij heeft met uiterst empathisch en sympathieke wijze geholpen om mezelf, mijn verleden en potentiële toekomst beter te begrijpen. Door de rust die hij creëert kon ik vertrouwd mezelf openen en een veilige plek hebben om te praten. Met alle zorg waar je op kunt hopen heeft hij mij erdoorheen geholpen.
Ik kan nu vol vertrouwen de toekomst in.
Ik ben zeer dankbaar voor de hulp die hij heeft gegeven in de 3 maanden dat we elkaar hebben gezien. Uiterst tevreden en opgelucht.

Julian Brenninkmeijer
artist at julianbkunst

Met deze informatie wou ik graag met iemand er over spreken
Ik wilde er graag met iemand over spreken

Rombout was mijn inspirerend docent bij de NCOI NOBCO module Oplossingsgericht Coachen. De wijze waarop Rombout hier invulling aan gaf heb ik ervaren als uiterst deskundig, oprecht betrokken, geïnteresseerd, stimulerend in mijn ontwikkeling. Dit in een door Rombout gecreëerde veilige en respectvolle omgeving. Dank hiervoor.

Joop De Graaff
Joop Management & Coaching | Partner bij Anders Presteren

Rombout was mijn inspirerend docent...
Rombout was mijn inspirerend docent…

Mijn coachtraject was leerzaam, zowel professioneel als privé! Rombout kan aangeleerde patronen en onderstromen snel benoemen, maar geeft ook aan wat ik kan doen om ermee om  te gaan. Dat gaf direct resultaat en voldoening. Erg prettig en heel effectief.  

De combinatie om gesprekken over diepgeworteld gedrag al wandelend te voeren, sprak mij erg aan. Het brengt je gemakkelijker in een ‘flow’ voor het reflecteren en om het soms complexe menselijke gedrag te verteren en te verwerken. 

Leo
Toezichthouder bij een Financiële instelling

Recomendaties: Vleugels geven
Erg prettig en heel effectief

Rombout begeleide mijn volgende carrièrestap. Hij doorbrak de cirkelredenering in mijn wensen, ambities en mogelijkheden. Zijn arsenaal aan psychologische vaardigheden en kennis is breed en pragmatisch. Zijn aanpak is prettig, persoonlijk, veilig en voldoende confronterend. Ik ben veel inzichten en beslissingen rijker waar ik dagelijks nog profijt van heb.

Niels van der Zeyst
Directeur Change Management Practise Microsoftt

Veel inzichten
Veel inzichten rijker

Persoonlijke ontwikkeling d.m.v. coaching was nieuw voor mij. Door Rombouts achtergrond als psycholoog en organisatieadviseur leverde het coaching traject voor mij een verrassende combinatie op van verhelderende inzichten op zowel professioneel als persoonlijk vlak. De veilige omgeving die hij creëerde en zijn aanpak waarbij hij mij zelf liet redeneren en mijn denkproces verder bracht door op de moeilijke momenten gericht door te vragen of andere inzichten te bieden (bijvoorbeeld aan de hand van theorie) heb ik als zeer prettig ervaren. Dit heeft er voor gezorgd dat ik als collega en als medemens een ontwikkeling heb doorgemaakt waar ik op voort kan borduren.

Cas Evers
Beleidsmedewerker, Vrije Universiteit

Verhelderende inzichten
Verhelderende inzichten

Het coachingstraject met Rombout betekende voor mij vooral verdieping. Ik had al het nodige aan persoonlijke ontwikkeling gedaan en voelde behoefte zaken verder uit te diepen. Rombout leek mij vanuit zijn achtergrond als psycholoog & organisatieadviseur de aangewezen persoon daarvoor en dat bleek goed te kloppen. Hij weet een sfeer van veiligheid en vertrouwen te creëren waarin ik in staat was de confrontatie met mezelf aan te gaan op een manier die bij mij past.

Een coachkandidaat

Een sfeer van veiligheid