Coaching en counseling

Er zijn veel verschillende vormen van coaching en counseling die je bij ZENO kunt vinden. Coaching is over het algemeen iets lichter, iets korter en ook meer praktisch dan counseling. Het accent ligt op het hier-en-nu en op anders leren handelen. Maar soms is ‘praktisch’ niet voldoende.

Counselen gaat dan dieper en betrekt ook het verleden. Het gaat om beter inzicht te krijgen in patronen die je hebt ontwikkeld om (ooit) lastige situaties te overleven. Door een diepere benadering komen daarna de praktische oplossingen vanzelf in beeld. Die zijn dan effectiever omdat een onderliggende laag is blootgelegd.

Gesprekken worden gevoerd in een serie van minimaal 6 sessies en duren circa 1,5 uur. Locatie: Amsterdam.

Wil je een gesprek over jouw mogelijkheden? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Persoonlijke effectiviteit – Coaching

In het werk en in onze privé situatie lopen we soms tegen onze grenzen aan. Dat kan leiden tot stress, gevoelens van onzekerheid, leegte, boosheid, mislukking. Gelukkig is het nooit te laat om het roer in eigen handen te nemen. Diverse vormen van coaching kunnen de persoonlijke effectiviteit in korte tijd verhogen. De aanpak en stijl van coaching van ZENO is zeer effectief, ook waar anderen geen succes behaalden.

Tijdens een telefonische intake van ongeveer 15′ zet je je vraag en context uiteen en wordt samen beoordeeld of coaching of counseling een goed antwoord kan geven op jou vraag.

Gesprekken worden gevoerd in een serie van minimaal 6 sessies en duren circa 1,5 uur. Locatie: Amsterdam.

Wil je een gesprek over jouw mogelijkheden? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:

Coaching kan naast persoonlijke effectiviteit zich ook richten op professionele effectiviteit. Soms wordt dit business coaching genoemd. Het kan dan gaan om vraagstukken van strategie, organisatieontwikkeling, interne of externe samenwerking. Meestal gaan persoonlijke en professionele effectiviteit samen. Van belang is hier echter dat de coach verstand heeft van organisaties en van organisatievraagstukken.

Tijdens een telefonische intake van ongeveer 15′ zet je je vraag en context uiteen en wordt samen beoordeeld of coaching of counseling een goed antwoord kan geven op de vraag.

Gesprekken worden gevoerd in een serie van minimaal 6 sessies en duren circa 1,5 uur. Locatie: Amsterdam.

Wil je een gesprek over jouw mogelijkheden? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
96664main_galaxy_string_4

Socrates zag zichzelf als een ‘vroedvrouw’; hij hielp mensen in een gesprek hun eigen waarheid ontdekken. ‘Ken uzelf’ was zijn devies. Op de markt van Athene (de agora) vroeg hij mensen naar de belangrijke thema’s van het leven zoals leiderschap, opvoeding, dapperheid, wijsheid. Socratische coaching is erop gericht je dieperliggende kwesties eigen te maken en tot eigenheid, tot authenticiteit te komen.

Tijdens een telefonische intake van ongeveer 15′ zet je je vraag en context uiteen en wordt samen beoordeeld of deze  vorm van begeleiding een goed antwoord kan geven op je vraag..

Gesprekken worden gevoerd in een serie van minimaal 6 sessies en duren circa 1,5 uur. Locatie: Amsterdam.

Wil je een gesprek over jouw mogelijkheden? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Gethsemane`s Ancient Trees

Wandelend coachen is een manier van coachen en ontspannen tegelijk. Tijdens de coaching kunnen we wandelen in het bos, in de stad, in een dorp, op het strand, door weilanden, aan een rivier, meer of kanaal, of op de hei.
We maken gebruik van de open ruimte om te voelen en te reflecteren op wat belangrijk voor je is. Het is een prettige manier om stil te staan bij persoonlijke kwesties, inspiratie op te doen in de natuur en door te bewegen ga je meteen al lekkerder in je vel zitten.

Tijdens een telefonische intake van ongeveer 15′ zet je je vraag en context uiteen en wordt samen beoordeeld of coaching of counseling een goed antwoord kan geven op de vraag.

Gesprekken worden gevoerd in een serie van minimaal 6 sessies en duren circa 1,5 uur. Locatie: Amsterdam.
Wil je een gesprek over jouw mogelijkheden? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Executive coaching

Een andere vorm van coaching die ZENO biedt is Executive Coaching. Deze vorm van coaching is bedoeld voor de hogere echelon van organisaties. 

Aan executives worden andere eisen gesteld. Meer leiderschap en visie bijvoorbeeld, maar ook meer bezinning en zelfkennis. Zij moeten hun organisatie kunnen inspireren en empoweren, maar ook weten wat er speelt de buitenwereld. Kunnen sturen op zaken waarbij je op afstand staat. De crux van succesvolle executives is dat zij tegelijk bescheiden en daadkrachtig zijn. Geen groot ego en toegewijd en gefocust op resultaat. 

Gesprekken worden gevoerd in een serie van minimaal 6 sessies en duren circa 1,5 uur. Locatie: Amsterdam of in overleg.

Wil je een gesprek over jouw mogelijkheden? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Leiderschapsontwikkeling; True North

Hoe kun je in de dynamiek van dagelijkse praktijk effectief samenwerken en je strategische ambities realiseren? Hoe kan je ‘future proof’ leiding geven aan teams, organisaties en aan jezelf?

Om leren en innoveren wortel te laten schieten in organisaties is openheid en verbinding nodig. Zonder vertrouwen in onszelf en in elkaar lopen we het gevaar in angst of strijd terecht te komen. Om vooruit te komen moeten we kunnen stilstaan en samen uitvinden wat werkt, waar het stagneert en waar ontwikkeling mogelijk is.

Gesprekken worden gevoerd in een serie van minimaal 6 sessies en duren circa 1,5 uur. Locatie: Amsterdam.
Wil je een gesprek over jouw mogelijkheden? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Zoek je een  incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:


    * [verplichte veld]