Ontwikkelen van Effectieve Zorgorganisaties

Organisaties in de zorg hebben te maken met complexe dynamiek, maar goede zorg blijft eerst en vooral mensenwerk.

De vraag ‘hoe we verantwoorde en haalbare zorg leveren’ vergt nieuwe inzichten en de ontwikkeling van nieuwe praktijken. In het programma ‘Ontwikkelen van Effectieve Zorgorganisaties’ bieden handvatten om tot te komen tot effectieve zorgorganisaties in een dynamisch en complex werkveld.

Doelen van het programma zijn: inzicht krijgen in ontwikkelingen, het vergroten van zelfbewustheid, effectief interveniëren. Er is aandacht voor ieders persoonlijke stijl en vaardigheden en we kijken met een scherp oog naar wat de praktijkopgave vergt.

Het programma  bestaat uit 2 blokken van 1 dag, met de volgende onderwerpen:

 • Visie op zorg
 • 1e, 2e en 3e orde verandering
 • Leefwereld, systeemwereld en persoonlijke ervaring
 • Leiderschap in complexiteit
 • Kracht van heldere rollen en verwachtingen
 • Omgaan met kwetsbaarheid en beperking van de leider in veeleisende dynamiek en verandering
 • Principes van High Performance Teams
 • Verschil tussen analyse en dialoog
 • Conflicthantering en het omgaan met verschillen
 • Weerstand en cultuurverandering

Praktische zaken

Datum:

alleen in company 

Locatie:

De Raadzaal
Dorpsstraat 30A
3945 BL Cothen

Kosten:

€ 950.- / deelnemer

Aantal deelnemers:

maximaal 10

Recommandaties:
Helder contracteren vanuit je professionele rol

Er zijn toch duidelijke afspraken gemaakt? Nou dan…
In de dynamiek van alledag blijkt dit vaak niet voldoende te zijn. In deze bijeenkomst wordt aan de hand van korte theorie en eigen casuïstiek ingegaan op de vraag wat ervoor nodig is om de samenwerking goed te laten verlopen en wat de rol van beide partijen daarin is.

We gaan met behulp van Transactionele Analyse in op het proces van contracteren, driehoekscontracten, psychologische afstand, verborgen contracten en de dramadriehoek.

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die streven naar heldere samenwerking en daar ook zelf verantwoordelijkheid voor willen nemen.

Praktische zaken

Datum:

Op aanvraag

Tijden:

Van 9.30 tot 16.30 uur

Locatie:

De Raadzaal
Dorpsstraat 30A
3945 BL Cothen

Kosten

€ 225,-

Aantal deelnemers:

maximaal 12

Recommandaties:
Effectief Teamcoachen

Een effectief team weet wat haar taak is en herkent (tijdig) onderstromen die goed samenwerken in de weg staan. Veel onderstromen komen echter onbewust tot stand. Uit routine of gewoonte. Er zijn geen woorden voor om de patronen te duiden of het ontbreekt teamleden aan vaardigheden om niet meegezogen te worden door deze sterke stromen.

Tijdens de tweedaagse masterclass gaan deelnemers op zoek naar patronen die samenwerken in de weg staan en leren daarin veilig en vaardig te interveniëren. We maken gebruik van diverse werkmethoden om dynamiek in groepen zichtbaar te maken. Wat zijn de wetten van de groep? Wat is de aangewezen plaats van de verschillende leden? Hoe gaan deelnemers om met onderlinge verschillen? Welke vormen van kritiek werkt positief en wat zet de boel verder op slot?

Een praktische en boeiende tweedaagse workshop voor iedereen die teams en groepen in goede banen wil leiden.

Praktische zaken

Datum:

alleen in company

Locatie:

De Raadzaal
Dorpsstraat 30A
3945 BL Cothen

Kosten

€ 585,- / deelnemer

Aantal deelnemers:

6-12 deelnemers

Recommandaties:
Goed omgaan met ingewikkelde beslissingen

Vaak staan we in de praktijk voor ingewikkelde beslissingen. Omdat er meerdere spelers, tegenstrijdige belangen en verschillende waarden in het geding zijn. Wat is er dan voor nodig om een goed besluit te nemen? Hoe doe je recht aan de verschillende standpunten zonder te vervallen in een zoutloos compromis, of met alle winden mee te waaien, of – erger nog – de afstand tot de mensen te vergroten?

Het nemen van goede besluiten is een ingewikkeld proces. Het vergt krachtig leiderschap en wijsheid om de goede besluiten te nemen. Maar mensen moeten zich ook ermee kunnen identificeren. Dat is de werking van een goed verhaal. In deze ééndaagse workshop werken op een praktische manier met de dagelijkse praktijk en deelnemers gaan met eigen casuïstiek aan de slag.

Praktische zaken

Datum:

Data op aanvraag

Tijden:

Van 9.30 tot 16.30 uur

Locatie:

De Raadzaal
Dorpsstraat 30A
3945 BL Cothen

Kosten

€ 450,- (inclusief lunch)

Aantal deelnemers:

maximaal 12

Recommandaties:
Appreciative Inquiry

30 jaar na het ontstaan van Appreciative Inquiry (AI) is deze theorie en methode voor het begeleiden van veranderprocessen over de hele wereld verspreid geraakt. Maar de uitgangspunten zijn nog steeds dezelfde als destijds: ‘werk met een positieve benadering’ en ‘alles wat je aandacht geeft groeit’. Waarderend onderzoeken maakt mensen en organisaties vitaal. Onderzoekend naar wat organisaties leven geeft leidt tot gedeelde kennis en stimuleert wezenlijke innovatie.

In het eerste deel van deze masterclass situeren we Appreciative Inquiry binnen een bredere stroming van ‘Dialogic Organization Development’ (Bushe & Marshak). Daarbij ervaren we de interventiekracht van waarderend-onderzoekende vragen. Vragen die tegelijkertijd nieuwe inzichten mogelijk maken, als relaties tussen actoren versterken.

In het tweede deel zoomen we in op waarderende vormen van gespreksvoering als tools van waarderend onderzoek. We maken daarbij gebruik van een combinatie van AI vragen, oplossingsgericht werken, positieve psychologie en motiverende gespreksvoering. In de toepassing van deze technieken staat de eigen verandercasus (droom) uit de eerste dag centraal en werken we in kleine, wisselende groepen met begeleiders.

Praktische zaken

Datum:

2 maart & 6 april

Tijden:

Van 9.30 tot 16.30 uur

Locatie:

De Raadzaal
Dorpsstraat 30A
3945 BL Cothen

Kosten

€ 685,- (2 dagen, vrij van BTW)

Aantal deelnemers:

maximaal 12

Recommandaties:
Young Professionals: De Kunst van het Kiezen

Als jonge professional sta je vaak voor lastige keuzes. Je promotietraject gaat de laatste fase in. Je wilt je specialiseren als arts. Er komen verschillende leuke banen op je pad. Mogelijkheden te over. Maar kiezen voelt ook als verliezen. Hoe ga je daarmee om? Wat is wijsheid en hoe kom je tot een goede keuze?

In deze Masterclass voor Young Professionals staan we stil bij de ‘Kunst van het Kiezen’. We helpen je zicht te krijgen op je loopbaan en andere grote keuzes in je leven. We werken met korte blokjes theorie en oefeningen die je diep inzicht geven in wat voor jou belangrijk is. Daarmee ontwikkelen je de competenties om zelf je werk en je leven te sturen.

In de eerste dag reiken we je handvatten aan om je zelfinzicht te vergroten. Daarmee kun je zelf aan de slag. Tijdens de tweede dag bespreken we je vorderingen en krijg je persoonlijke coaching van de begeleiders.

Praktische zaken

Datum:

alleen in company

Tijden:

Van 9.30 tot 16.30 uur

Locatie:

De Raadzaal
Dorpsstraat 30A
3945 BL Cothen

Kosten

€ 685,- (2 dagen ex BTW)

Aantal deelnemers:

maximaal 10

Recommandaties:
Aan de slag met Transactionele Analyse (101)

Een medewerker die zich bazig gedraagt. Managers die altijd maar druk, druk, druk zijn. Ingewikkelde samenwerking in een teams of tussen teams. Lastige communicatiepatronen die zich steeds weer herhalen.

Met Transactionele Analyse (TA) worden onderstromen in zulke processen bloot gelegd en kunnen plaats maken voor gezonde relaties. Relaties die uitgaan van de volwassen autonomie van mensen, waardoor het samenwerken met anderen weer boeiend en productief wordt.

In twee bijeenkomsten van één dag reiken we alle praktische basisinzichten uit TA aan. We geven korte theoretische introducties en werken met uitgebreide ervaringsoefeningen om je de basis van TA goed toe te eigenen.

Praktische zaken

Datum:

alleen in company

Tijden:

Van 9.30 tot 16.30 uur

Locatie:

De Raadzaal
Dorpsstraat 30A
3945 BL Cothen

Kosten

€ 695,- (2 dagen, ex BTW)

Aantal deelnemers:

maximaal 8

Recommandaties:
Effectief Teamcoachen

Er zijn toch duidelijke afspraken gemaakt? Nou dan… Maar het loopt toch (steeds weer) anders.
In de dynamiek van alledag blijken ‘praktische afspraken’ vaak niet voldoende te zijn. In deze bijeenkomst wordt aan de hand van korte theorie en eigen casuïstiek ingegaan op de vraag wat ervoor nodig is om de samenwerking goed te laten verlopen en wat de rol van beide partijen daarin is.

We gaan met behulp van Transactionele Analyse in op het proces van contracteren, driehoekscontracten, psychologische afstand, verborgen contracten en de dramadriehoek.

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die streven naar heldere samenwerking en daar ook zelf verantwoordelijkheid voor willen nemen.

Praktische zaken

Datum:

alleen in company

Locatie:

De Raadzaal
Dorpsstraat 30A
3945 BL Cothen

Kosten

€ 685,- vrij van BTW

Aantal deelnemers:

6-12 deelnemers

Recommandaties:
Generatief leiderschap

Hoe kun je als leider je impact vergroten? Leiding geven in lastige situaties en creatieve mogelijkheden genereren? Hoe werkt dat? Hoe creëren we een gewenste toekomst en wat is dan onze opgave naar teams, organisaties en naar onszelf?

Generatief leiderschap wil vanuit oordeelsvrije waarneming verschillen productief maken zodat het geheel meer is dan de som der delen. In deze twee dagen doorlopen we een ‘executive process’ dat je in staat stelt een creatieve dialoog tussen ‘verschillen’ te faciliteren en verder te brengen.

Generatief leiderschap werkt als een navigatiesysteem. Het helpt leidinggevenden bij positiebepaling in het veld van organisatieontwikkeling, legt de verborgen orde in chaos bloot en geeft inzicht in fasegewijze mogelijkheden en uitdagingen voor groepen, om beslissingen te kunnen nemen en gedrag te kunnen vertonen dat werkt.

Praktische zaken

Datum:

Op aanvraag

Tijden:

Van 9.30 tot 16.30 uur

Locatie:

De Raadzaal
Dorpsstraat 30A
3945 BL Cothen

Kosten

€ 645,- (2 dagen)

Aantal deelnemers:

maximaal 14

Recommandaties:


  * [verplichte veld]