ZENO wordt geleid door dr Rombout van den Nieuwenhof MBA en maakt onderdeel uit van een netwerk van zelfstandig werkende adviseurs, trainers, coaches en gelijkgestemde adviesbureaus. Op deze wijze kunnen we onze klanten maatwerk bieden en actuele ontwikkelen op de voet volgen.

Rombout van den Nieuwenhof is psycholoog en promoveerde aan de UvA op complexe en dynamische veranderprocessen. Naast zijn werk als trainer, coach en organisatieadviseur is hij auteur en docent aan diverse (post) academische opleidingen.

Rombout van den Nieuwenhof
Rombout van den Nieuwenhof

Het ZENO Netwerk

maaiketaconis.com
Fontys
paideusis.nl
KokxDeVoogd, Het adviesbureau voor de publieke sector
de Holland Hogeschool
NCOI, Opleidingen – logo
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid