ZENO werkt voor organisaties uit profit en non-profit op basis van vertrouwen, open verkenning en resultaatbereiking. Van klanten vraagt ZENO durf om het bekende los te laten en met kansen te experimenteren.

Testimonials:

Nieuwe inzichten

Nieuwe inzichten

“De leergang heeft me verrast met veel nieuwe inzichten. Door verhalen, oefeningen en lesstof laat het een manier van leven zien vanuit onderzoek en nieuwsgierigheid.”

Uit een MD-programma

Uit een MD-programma

“Na een korte introductie van Rombout over diversiteit gingen we aan de slag met het benoemen van ons initiatief en het netwerk daaromheen. Diversiteit is rijkdom. Maar goed omgaan met verschil  is soms ook lastig.

Directie van een bank

Directie van een bank

“De kracht van Rombout van den Nieuwenhof is het creëren van ruimte in de communicatie. Zijn talent om zonder enig oordeel of interpretatie door te vragen naar…

Intervisie begeleiding

Intervisie begeleiding

“Afgelopen maanden volgde ik de leergang Presentie voor Managers. Een wezenlijk onderdeel van deze leergang waren de intervisiebijeenkomsten o.l.v. Rombout van den Nieuwenhof.

Bestuurder gezondheidsinstelling

Bestuurder gezondheidsinstelling

“Rombout van den Nieuwenhof daagt met zijn vragen uit tot verdieping en creëert daarmee een nieuwe ruimte. Hij heeft een brede kennis over de dynamiek in en tussen organisaties wat de effectiviteit sterk bevordert.

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

“Rombout gaat als begeleider gestructureerd op zoek naar belemmerende en contra-productieve patronen in werksituaties bij leidinggevenden en medewerkers. Hij opereert scherp en analytisch, maar blijft goed in contact met de betrokkenen….”

Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd

Team Fitcoaches

Vorig jaar heeft het Team Fitcoaches van Reinaerde in company de Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd. In de training hebben we gezien wat er gebeurt in de onderstroom van ons werk en welke oplossingen (niet) werken.

Districtschef politie

Districtschef politie

“Toen ik startte als chef van de Dienst Executieve Ondersteuning (een dienst met ongeveer 600 politiemensen) hadden wij als MT sterk de behoefte aan een veranderslag en een nieuw richtsnoer voor de toekomst.

De leeropbrengst van de leergang is zeer persoonlijk

De leeropbrengst van de leergang is zeer persoonlijk

“Voor mij betekende het de weg terug van het conceptueel benaderen van veranderingen naar mijn eigen rol en inbreng daarbij. De leergang heeft geholpen bij het vinden van mijn eigen toon. Nu hoor ik, gek genoeg, ook de toon van anderen beter.”

leergang verbindend veranderen

Een rijke ervaring

“De leergang verbindend veranderen was voor mij een rijke ervaring. De inhoud heeft me een brede en diepe inkijk gegeven in menselijke processen in organisaties en wat dat betekent voor veranderingsprocessen.