ZENO werkt voor organisaties uit profit en non-profit op basis van vertrouwen, open verkenning en resultaatbereiking. Van klanten vraagt ZENO durf om het bekende los te laten en met kansen te experimenteren.

Recommandaties:

op zoek naar de kern

De leeropbrengst van de leergang is zeer persoonlijk

Voor mij betekende het de weg terug van het conceptueel benaderen van veranderingen naar mijn eigen rol en inbreng daarbij. De leergang heeft geholpen bij…

persoonlijke_neutraal_constructief

Persoonlijke neutraal en constructief…

Rombout slaagt er in om ambities en doelen van een organisatie te verbinden met persoonlijke wensen en ambities. Hij doet dat indringend. Door de manier waarop hij vragen stelt wordt het wel spannend…

Intervisie begeleiding

Leergang Presentie voor Managers

Afgelopen maanden volgde ik de leergang Presentie voor Managers. Een wezenlijk onderdeel van deze leergang waren de intervisiebijeenkomsten o.l.v. Rombout van den Nieuwenhof…

Een coachkandidaat

Een sfeer van veiligheid

Het coachingstraject met Rombout betekende voor mij vooral verdieping. Ik had al het nodige aan persoonlijke ontwikkeling gedaan en voelde behoefte zaken verder uit te diepen…

Bestuurder gezondheidsinstelling

Gebruik maken van netwerken

Rombout van den Nieuwenhof daagt met zijn vragen uit tot verdieping en creëert daarmee een nieuwe ruimte. Hij heeft een brede kennis over de dynamiek in en tussen organisaties wat de effectiviteit sterk bevordert…

Districtschef politie

Een nieuw richtsnoer voor de toekomst

Toen ik startte als chef van de Dienst Executieve Ondersteuning (een dienst met ongeveer 600 politiemensen) hadden wij als MT sterk de behoefte aan een veranderslag en een nieuw richtsnoer voor de toekomst…

Recomendaties: Vleugels geven

Vleugels geven

Graag wil ik je bedanken voor het luisterend oor en de raad die je mij al ondernemende zakenman en als mens hebt gegeven.
Op het moment dat ik dreigde te verdrinken in mijn eigen moeras…

Nieuwe inzichten

Nieuwe inzichten

De leergang heeft me verrast met veel nieuwe inzichten. Door verhalen, oefeningen en lesstof laat het een manier van leven zien vanuit onderzoek en nieuwsgierigheid…

Gemeentesecretaris

Op zoek naar belemmerende en contra-productieve patronen

Rombout gaat als begeleider gestructureerd op zoek naar belemmerende en contra-productieve patronen in werksituaties bij leidinggevenden en medewerkers. Hij opereert scherp en analytisch…

Directie van een bank

Ruimte in de communicatie

De kracht van Rombout van den Nieuwenhof is het creëren van ruimte in de communicatie. Zijn talent om zonder enig oordeel of interpretatie door te vragen naar…

Uit een MD-programma

Diversiteit is rijkdom

“Na een korte introductie van Rombout over diversiteit gingen we aan de slag met het benoemen van ons initiatief en het netwerk daaromheen. Diversiteit is rijkdom. Maar goed omgaan met verschil  is soms ook lastig…

Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd

Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd

Vorig jaar heeft het Team Fitcoaches van Reinaerde in company de Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd. In de training hebben we gezien wat er gebeurt in de onderstroom van ons werk en welke oplossingen (niet) werken…

 tijd was voor een volwassen samenwerkings- en communicatievorm

Ik had behoefte om te reflecteren op mijn werk

Voor mij betekende het de weg terug van het conceptueel benaderen van veranderingen naar mijn eigen rol en inbreng daarbij. De leergang heeft geholpen bij…

leergang verbindend veranderen

Een rijke ervaring

De leergang verbindend veranderen was voor mij een rijke ervaring. De inhoud heeft me een brede en diepe inkijk gegeven in menselijke processen in organisaties en wat dat betekent voor veranderingsprocessen…

Marten Schaafsma, Eerst verbinding met jezelf maken

Eerst verbinding met jezelf maken

Verbindend veranderen mij geholpen in mijn zoektocht naar taal voor verbinding. Eerst verbinding met jezelf maken om oprecht en vanuit evenwicht verbinding met anderen te kunnen maken…