De leergang Verbindend Veranderen is eigenlijk een cadeau voor jezelf. Rombout en Raïssa nemen je mee op een zoektocht naar jezelf,  je eigen denkpatronen, overtuigingen en je blik op “de wereld.”
Tijdens de workshopdagen wordt de tijd genomen om dit samen te onderzoeken, vaak in de vorm van oefeningen met andere deelnemers.
Vanuit je eigen denkbeelden (ik) maak je geleidelijk de omslag naar de ander waar je iets mee te doen hebt, bijvoorbeeld die organisatieverandering voor elkaar krijgen.
Er komt een veelheid aan inzichten voorbij vanuit de organisatiekunde, filosofie, positieve psychologie, sociologie en complexiteitstheorie.
Desondanks is het geen theoretisch verhaal. De verschillende invalshoeken geven je echt nieuwe handvatten om samen, in verbinding, te veranderen.

Jos Pieterse
Docent change management/Onderzoeker bij Fontys

Een zoektocht naar jezelf

Graag wil ik je bedanken voor het luisterend oor en de raad die je mij al ondernemende zakenman en als mens hebt gegeven.
Op het moment dat ik dreigde te verdrinken in mijn eigen moeras, heb je mij de vleugels gegeven om er uit te komen.

Heel veel dank en succes als raadsheer
Ruud Enthofen, ondernemer

Recomendaties: Vleugels geven
Vleugels geven

Rombout slaagt er in om ambities en doelen van een organisatie te verbinden met persoonlijke wensen en ambities. Hij doet dat indringend. Door de manier waarop hij vragen stelt wordt het wel spannend, maar niet bedreigend of onveilig. Hoewel hij veel vraagt van deelnemers aan het programma, zijn deelnemers bereid om in te stappen. Zijn persoonlijke opstelling is neutraal (alles mag er zijn) en constructief.

drs Jo Vincken,
programmadirecteur Publiek Domein en Zorg
Nyenrode Business Universiteit

Persoonlijke neutraal en constructief…

Ik had behoefte om te reflecteren op mijn werk

Het einde – en afscheid – van mijn werkende leven komt in zicht. Ik had behoefte om te reflecteren op mijn werk, en ook op een voor mij goede manier om afscheid te nemen. Gedachten ordenen werkt voor mij het beste in dialoog, in gesprek, in co-reflectie. Op zoek naar een coach. Een hedendaags mijnenveld waar een zoekende snel de weg kwijt raakt. Aangeklopt bij de Baak voor advies. Mijn wens: een stevig iemand, geen gepsychologiseer (maar wel met voldoende achtergrond hierin) en voldoende ervaring op niveau. Na een korte intake verwezen ze mij door naar Rombout.

We hebben meerdere gesprekken gehad en ook een aantal flinke wandelingen. Dat sprak me aan, mijn ‘held’ Epicurus wandelde met zijn leerlingen in zijn tuin. Wij werden vergezeld door vele andere ‘helden’ – van Boeddha, Aristoteles, Schopenhauer tot Heidegger. En verkenningen in groepsdynamica, generatieve dialoog en ‘design thinking’. Voor mij waren het erg betekenisvolle gesprekken. Altijd veel stof tot nadenken. En af en toe een goed advies. Om met mildheid naar eigen functioneren en maatstaven te kijken, om afscheid niet als transactie maar als ritueel te bekijken. Dat zeker even mag duren. Om successen ook als ’genade’ te beschouwen en te accepteren dat veel van wat we (en ik doe) als goedbedoeld ‘gepruts’ opgevat kan worden. Die gesprekken verdiepen en relativeren op een goede manier. Dat werkt door. Maar nu met een glimlach.

Ik had behoefte om te reflecteren op mijn werk
Kai Köllen, Partner Ideate
Eerst verbinding met jezelf maken

“Verbindend veranderen mij geholpen in mijn zoektocht naar taal voor verbinding. Eerst verbinding met jezelf maken om oprecht en vanuit evenwicht verbinding met anderen te kunnen maken.  Verwondering en nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt. De zoektocht naar het ‘niet weten’ (en dat kunnen voorleven). Lef om tijd en ruimte te nemen in een wereld van steeds meer haast en prestatie. En vooral: ‘de toekomst ligt in de geschiedenis’”

Bekijk ook enkele filmfragmenten van deelnemers Ans van Wijk Dorrit Huppes Marjo Knapen Miranda Meijerman Harry van Irsel Petra Visser Mirjam  Richard van Diepen Annemie Theunissen Jettie van de Pol Marcel Boerrigter Henk

Marten Schaafsma, Eerst verbinding met jezelf maken
Marten Schaafsma

Nieuwe inzichten
“De leergang heeft me verrast met veel nieuwe inzichten. Door verhalen, oefeningen en lesstof laat het een manier van leven zien vanuit onderzoek en nieuwsgierigheid. Een manier van communiceren die verfijnt en open is. Een waarderende kijk op mijzelf en de mensen om mij heen. Vervolgens biedt het ook de handvatten om ermee aan de slag te gaan! .”

Testemonial

Nieuwe inzichten
Frode Bolhuis, beeldend kunstenaar

De leeropbrengst van de leergang is zeer persoonlijk
“Voor mij betekende het de weg terug van het conceptueel benaderen van veranderingen naar mijn eigen rol en inbreng daarbij. De leergang heeft geholpen bij het vinden van mijn eigen toon. Nu hoor ik, gek genoeg, ook de toon van anderen beter.”

De leeropbrengst van de leergang is zeer persoonlijk
Jan den Bakker, consultant en interim-manager

Een rijke ervaring

“De leergang verbindend veranderen was voor mij een rijke ervaring. De inhoud heeft me een brede en diepe inkijk gegeven in menselijke processen in organisaties en wat dat betekent voor veranderingsprocessen. De vorm is congruent met de inhoud; door de verbinding in het leerproces met de stof, de medecursisten en mezelf heb ik verbindend veranderen ook direct kunnen ervaren.”

Paul Geelen, directeur rijksdienst en coach

Inzicht gegeven in de dieperliggende oorzaken

“Rombout heeft mij inzicht gegeven in de dieperliggende oorzaken die onder mijn coachingsvragen verborgen zaten. Door te beginnen ‘van binnenuit’ en te zoeken naar gedragspatronen en hoe die zich ontwikkeld hebben, gaf hij niet alleen inzicht, maar ook rust. Pas als je jezelf wat beter kent, kan je je ook verdiepen in de ander en je vandaaruit ontwikkelen tot een coachend leider. Stap voor stap werd hier naartoe gewerkt en werd ook de privé situatie betrokken. Waarbij Rombout steeds toetst of dat oké is. Heel prettig. Rombout brengt in zijn coaching een goede balans aan tussen luisteren, doorvragen en analyseren, aangevuld met kleine brokken ‘theorie’. In ieder gesprek stond meestal één praktijkcasus centraal, aan de hand waarvan de zoektocht naar dieperliggende patronen en interacties plaatsvond. Daardoor werd het nooit ‘zweverig’, wat ik waardeer.”

Secretaris van een brancheorganisatie

Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd

Vorig jaar heeft het Team Fitcoaches van Reinaerde in company de Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd. In de training hebben we gezien wat er gebeurt in de onderstroom van ons werk en welke oplossingen (niet) werken. De training was zeer praktijkgericht omdat we werkten met eigen casuïstiek. Door de diepgang en de veilige sfeer zijn we als team ook veel hechter geworden. Deze Masterclass is een aanrader voor iedereen die met mensen werkt!

Team Fitcoaches, Reinaerde

Op zoek naar belemmerende en contra-productieve patronen
“Rombout gaat als begeleider gestructureerd op zoek naar belemmerende en contra-productieve patronen in werksituaties bij leidinggevenden en medewerkers. Hij opereert scherp en analytisch, maar blijft goed in contact met de betrokkenen. Resultaat is fors meer inzicht in het eigen functioneren in de zo alledaagse context van het werk, terwijl mensen tegelijkertijd in hun waarde worden gelaten. Het leidt zichtbaar tot hogere productiviteit en meer arbeidsvreugde.”

Gemeentesecretaris

Een nieuw richtsnoer voor de toekomst
“Toen ik starte als chef van de Dienst Executieve Ondersteuning (een dienst met ongeveer 600 politiemensen) hadden wij als MT sterk de behoefte aan een veranderslag en een nieuw richtsnoer voor de toekomst. In een tweedaagse  is een nieuwe richting ontwikkeld met aandacht voor de mens in de organisatie. Het resultaat was verheugend: 4 jaar later was 10% van de collega’s meer tevreden, was het ziekteverzuim fors gedaald (-5%!) en bovenal groeide de tevredenheid van interne en externe afnemers over onze diensten en producten. De mens en de organisatie doen er weer toe!”

Districtschef politie

Gebruik maken van netwerken
“Rombout daagt met zijn vragen uit tot verdieping en creëert daarmee een nieuwe ruimte. Hij heeft een brede kennis over de dynamiek in en tussen organisaties wat de effectiviteit sterk bevordert. Ik leerde op een nieuwe manier gebruik te maken van netwerken. Door het coachingstraject heb ik een verbinding kunnen leggen tussen mijn persoonlijk functioneren en mijn strategisch handelen.”

Bestuurder gezondheidsinstelling

Ruimte in de communicatie
“De kracht van Rombout van den Nieuwenhof is het creëren van ruimte in de communicatie. Zijn talent om zonder enig oordeel of interpretatie door te vragen naar de achterliggende beleving en de helderheid waarmee hij de diverse belevingen tot elkaar weet te brengen, zorgt voor verbinding, bewustzijn en een breder begrip bij alle betrokkenen.”

Directie van een bank

Leergang Presentie voor Managers
“Afgelopen maanden volgde ik de leergang Presentie voor Managers. Een wezenlijk onderdeel van deze leergang waren de intervisiebijeenkomsten o.l.v. Rombout van den Nieuwenhof. Ik heb in veel opleidingen kennisgemaakt intervisie, maar heb deze aanpak als uniek en diepgaand ervaren. De opbrengst heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Van de eerste tot de laatste minuut stimuleert Rombout ons antwoorden te geven op vragen waarvan we niet eens wisten dat we die hadden.”

Intervisie begeleiding

Een sfeer van veiligheid
“Het coachingstraject met Rombout betekende voor mij vooral verdieping. Ik had al het nodige aan persoonlijke ontwikkeling gedaan en voelde behoefte zaken verder uit te diepen. Rombout leek mij vanuit zijn achtergrond als psycholoog & organisatieadviseur de aangewezen persoon daarvoor en dat bleek goed te kloppen. Hij weet een sfeer van veiligheid en vertrouwen te creëren waarin ik in staat was de confrontatie met mezelf aan te gaan op een manier die bij mij past.”

Een coachkandidaat

Diversiteit is rijkdom
“Na een korte introductie van Rombout over diversiteit gingen we aan de slag met het benoemen van ons initiatief en het netwerk daaromheen. Diversiteit is rijkdom. Maar goed omgaan met verschil  is soms ook lastig. In de oefeningen zag je meteen welke verschillen spelen in onze netwerken. Door de plaats in te nemen van de ander leer je verschil waarderen en productief te maken. Tijdens de lunch op het grasveld werd heel open gesproken over onze verlangens en initiatieven. Tijdens deze momenten ervaar je een groot vertrouwen en gemeenschappelijkheid. Een mooi voorbeeld van waar De Verbinding voor staat.”

Uit een MD-programma