De coaching met Rombout heeft me enorm geholpen. Er is veel zichtbaar geworden (wat daarvoor nog niet concreet zichtbaar was). Ook toen ik geen directe coachvraag leek te hebben, kon hij haarfijn benoemen waar mijn volgende stap in leiderschap ligt. Hij schakelt soepel tussen aandachtig luisteren en ingrijpen/benoemen waar ik iets mee moet. En heeft dan snel ook de tools bij de hand om mij de goede kant op te helpen.

Mark Weernink
Directeur Business Development Nedap Heathcare

Verdiepingsjaar Verbindend Veranderen
Veel zichtbaar geworden (wat daarvoor onzichtbaar was)

Rombout coacht zonder eromheen te draaien. Voor ‘handige lijstjes’ ben je bij hem niet aan het goede adres. Hij geeft je terug wat hij ziet en precies dát heeft mij enorm geholpen helder te worden over mijn eigen ontwikkelvraagstukken. Hij werkt diepgaand en met compassie voor mens én professional. Als leider ben ik gegroeid al was het maar omdat ik me realiseer dat ik dit alleen duurzaam kan doen als ik mijzelf authentiek inzet.

Jeroen Lalleman
Proposition lead AEOS access control Nedap

Tstimonial
Alleen duurzaam als ik me authentiek inzet

Tijdens de module ‘Leadership & Cooperation’ van Nyenrode’ BIT MBA hebben we gewerkt aan de vraag hoe mijn verleden invloed heeft op mijn huidige leiderschapsstijl en manier van samenwerken. Jezelf ‘kennen’, ‘herkennen’ en inzicht krijgen in waar sommige uitdagingen vandaan komen, staan centraal tijdens deze module. Patronen uit het verleden herkennen was een uitdaging voor me.

Rombout heeft me op een prettige en rustige manier geholpen om de connectie te leggen tussen verleden en het heden en wat dat voor invloed heeft op mijn leiderschap. In onze gesprekken hebben we continu de focus gelegd op de (psychologische) verbinding tussen praktijk en mijn verleden. Het heeft me inzicht gegeven en een nieuwe dimensie aan mijn leiderschap (uitdagingen) toegevoegd. 

Matthan de Boom
Director Delivery Deltek

Nieuwe dimensie aan mijn leiderschap

Wandelen met Rombout rond het Nieuwe Diep. Door weer en wind. Je gaat altijd met waardevolle bagage naar huis. Voor mij draait het om bewustwording. Welk gedrag vertoon je op belangrijke momenten en waar komt dat vandaan?
Van die verdieping word je geen ander mens, maar het geeft je wel controle over moeilijke momenten in je dagelijks werk. Om dat voor elkaar te krijgen is Rombout lastig vasthoudend als het moet en een steun als je het nodig hebt. Geen managementporno, maar maatwerk. En niet onbelangrijk: Rombout is naast een wijs man een aardige mens! 

Roger van de Wetering
plv Directeur Communicatie Ministerie SoZaWe

Lastig vasthoudend

Bijzonder prettige sessies gehad met Rombout. Hij luistert goed naar je en ik voelde me daardoor begrepen.

Rombout probeert verbanden te leggenen heeft mij veel inzicht gegeven in patronen die ik in de loop der jaren heb ontwikkeld.

Door verschillende sessie te hebben gehad heb ik handvatten gekregen om deze patronen om een positieve manier te doorbreken. 

Frederique Vermeij
Projectmanager iO Utrecht

Inzicht in oude patronen

In een periode van onrust en onzekerheid heeft Rombout heel veel houvast gegeven. Door kritische vragen te stellen en in te zoomen op het probleem en de vraag achter de vraag zijn we samen tot nieuwe inzichten gekomen. Deze inzichten hebben nieuwe perspectieven gegeven over de situatie(s) waarin ik me bevond. 

De kennis en expertise van Rombout, maar ook de warmte en betrokkenheid als persoon, heeft ervoor gezorgd dat we vrij snel concrete stappen konden zetten. Het voelde voor mij ontzettend fijn om actief bezig te zijn met de problematiek en aantoonbare resultaten te boeken in een moeilijke periode.

Ik zal onze gesprekken altijd bij mij dragen en positief op terug kijken, dank daarvoor!   

Niki van Santen
User Experience DesigneriO Utrecht

Snel concrete stappen zetten

Rombout is scherp op wat er speelt en luistert aandachtig. Hij geeft je het vertrouwen en de ruimte om aan te sluiten en zelf ook daar te komen. Samen bekijk je naar wat op dat moment belangrijk voor je is vanuit meerdere perspectieven zodat je zelf invulling kan geven aan hoe je hiermee om zou willen gaan. Enkel door vragen en observeren kijkt hij met je mee. Ik heb het als enorm veilig, helpend, leerzaam en ondersteunend ervaren. Ik zou Rombout absoluut aanraden. Maar wel zelf écht willen, hij gaat het niet van je overnemen. 

Lars Veerhoff
onderwijswetenschapper Fontys Hogescholen

Samen kijken wat belangrijk voor je is

Rombout was de docent van de module Gedragsbeïnvloeding in de Leergang Pedagogiek bij NCOI. Ik heb Rombout ervaren als een prettige man om mee te werken. Hij is open, geeft veel praktijkvoorbeelden, waaronder ook persoonlijke voorbeelden en zorgt ervoor dat de stof goed wordt behandeld.

Hij is een bedreven coach, wat tot uiting komt in de manier waarop hij zijn lessen geeft en in de feedback die hij geeft tijdens oefeningen. Zijn nadruk op het menselijke van de coach, op het doorvragen op onuitgesproken zaken en het her en der op een zachte manier provoceren van de cliënt is iets wat ik zeker meeneem in mijn eigen praktijk.

Linda de Groot
Opvoedondersteuning en -coach Relaxte moeder

Inzicht gegeven in de dieperliggende oorzaken
Her en der op een zachte manier provoceren

Mede door zijn rustige uitstraling en zijn uitnodigende houding in de gespreksvoering ontstond er vrijwel meteen in de kennismaking met Rombout een vertrouwd en veilig gevoel. Zijn inhoudelijke senioriteit als psycholoog en kenner van dynamische veranderprocessen hielpen mij enorm bij mijn ontwikkelvraag.

Door actief te luisteren, te analyseren, te ordenen en beeldend te maken gaf hij mij handvatten om de diepere lagen achter mijn vraagstuk te herkennen. Zijn aanpak is waarderend, scherp en een verrassende mix van veranderkunde, coaching en counseling.

Waar het waarde toevoegt zet hij vanuit zijn wetenschappelijke kennis flexibel verschillende technieken in zoals Transactionele Analyse, (het vrije kind), groepsdynamica of benaderd hij situaties systemisch.

Soms moest ik even door een ‘brandnetelbosje’, want ik ontsnapte niet aan zijn opdrachten om in de praktijk aan de slag te gaan, maar steeds meer voelde de sessies als een oase van inzichten waar ik zowel privé als in mijn werk baat bij heb.

De verschillende sessies droegen bij aan meer inzicht in (mijn) patronen en gedrag, de systemische context van mijn werk en privé, acties en reacties, rol-clearancy, autonomie en daarmee een impuls aan mijn repertoire en handelingsperspectief.

Rombout verrijkt met impact en verbindt met het grootste gemak verleden, heden en toekomst. Via zijn maatwerkaanpak maakt hij investeren in je ontwikkeling iets waar je naar uit kijkt.

Rita Antonides
Transitiemanager ABD Interim

Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd
Een oase van inzichten

Tijdens een aantal coaching gesprekken heb ik Rombout ervaren als deskundig en doortastend, op het juiste moment de juiste vraag stellen is iets dat hij zeker beheerst.

Mij heeft het geholpen meer focus te krijgen op zaken die belangrijk zijn en de juiste prioriteiten te stellen.

Behalve als professionele coach is hij ook in staat om concrete adviezen te geven op het gebied van organisatiestructuur en veranderingsprocessen richting meer zelfsturing.

Tom Seesing
Head of Operations Nedap Livestock Management

Op het juiste moment de juiste vraag stellen

Rombout luistert met veel aandacht en begrip naar je verhaal. Hij analyseert en bevraagt je met gevoel op zoek naar de diepere achtergronden. Hierbij blijft hij aftasten of je comfortabel bent met de vragen en het pad. Langzaam ontdek je met hem de kern waar het om draait en leer je jezelf beter kennen.

Peter Baken
Algemeen directeur Promens Roto

De kern waar het om draait

Na een jaar leiding geven aan een team en stevige beleidsopgaven in de (Covid) thuiswerk situatie zat ik er helemaal doorheen. Ik liep al langer met het plan om na bijna zes jaar in dezelfde functie nog een laatste loopbaanstap te gaan zetten voor mijn pensioen. Ik kwam er echter steeds maar niet aan toe om me te bezinnen op de vraag hoe lang nog, hoeveel en vooral wat ik nog wilde doen. Via de ABD kwam ik terecht bij Rombout wiens aanpak met wandelen en zin/betekenis zoeken, me heel erg aansprak. 

Rombout heeft gedurende zes maanden in een zestal gesprekken letterlijk naast me gewandeld terwijl ik nadacht, tot besluiten kwam en stappen zette. Hij stelde wezenlijke vragen, reflecteerde op mijn diepere patronen, verrijkte mijn (zelf)begrip met nieuwe taal en verklaringsmodellen; hij dacht met me mee over volgorde en behapbare stappen in de tijd en over de communicatie met mijn team en mijn leidinggevende over mijn besluiten.

Aan de ene kant rustig observerend en heel praktisch, aan de andere kant heel erudiet. Inspirerend vond ik ook de collegiale gesprekken over hoe je complexe veranderingsopgaven vorm kan geven. Ik kijk met veel plezier en tevredenheid terug op deze wandelingen met Rombout. De wandelingen hebben me gebracht waar ik nu ben: in een inspirerende nieuwe functie die bij mijn wensen past en met een blik die verder reikt dan mijn (betaald) werkend leven.  

Brenda Gietema
Leidinggevende Ministerie SoZaWe

Zinvolle wandelingen

Rombout was de docent van de module Gedragsbeïnvloeding in de Leergang Pedagogiek bij NCOI. Ik heb Rombout ervaren als een prettige man om mee te werken. Hij is open, geeft veel praktijkvoorbeelden, waaronder ook persoonlijke voorbeelden en zorgt ervoor dat de stof goed wordt behandeld.

Hij is een bedreven coach, wat tot uiting komt in de manier waarop hij zijn lessen geeft en in de feedback die hij geeft tijdens oefeningen. Zijn nadruk op het menselijke van de coach, op het doorvragen op onuitgesproken zaken en het her en der op een zachte manier provoceren van de cliënt is iets wat ik zeker meeneem in mijn eigen praktijk.

Linda de Groot
Opvoedondersteuning en -coach Relaxte moeder

Her en der op een zachte manier provoceren

Dat ik bij Rombout terecht kwam door zijn goede reputatie zegt misschien al genoeg. Coaching van Rombout is een verademing. Dankzij zijn ervaring kan Rombout snel tot de kern van het probleem komen. Dit maakt dat je snel de diepte in kan. Hij helpt je verbanden te leggen die je zelf soms over het hoofd ziet en geeft je daarmee wat je nodig hebt om te groeien.

De coaching was flexibel en op maat: de frictie die ik op dat moment ervoer was altijd leidend in hoe wij mijn coachingsvraag aanvlogen. Daarnaast geeft hij je praktische handvaten mee om echt de verandering in gang te zetten die je nodig hebt. Ik gun dit iedereen.Chiel de Block
Junior onderzoeker Hogelschool Leiden

Verbanden zien die je zelf over het hoofd zag

Ik heb de coaching van Rombout als heel prettig ervaren. We hebben onder andere samen onderzocht welke belemmerende gedachten ik heb,  waar ze vandaan komen en hoe ik hier mee om kan gaan. Hij creëerde hierbij een veilige omgeving en liet mij in mijn waarde. Met prikkelende vragen liet hij me ook zelf tot inzichten komen. Ik stond zelf aan het roer.  Ook de praktische opdracht(en) na elk gesprek vond ik erg goed, zodat ik er echt mee aan de slag kon gaan. Ik heb er veel aan gehad en kan Rombout dan ook aanbevelen.

Yvonne Mos
Hoofd stafbureau Ministerie van Veiligheid & Justitie

Met prikkelende vragen tot inzicht komen

Met zijn open en positieve benadering heeft Rombout me ondersteund bij het maken van eigen keuzes in mijn carrière. Bij aanvang van het traject zat ik er echt doorheen. Door een slag dieper te gaan, en af en toe flink door te prikken, hielp Rombout me bij de oorsprong van mijn gevoel te komen. De combinatie van zijn expertise in de psyche van organisaties en het individu zie ik als een grote toegevoegde waarde.

Oeke van Boekel
Plaatsvervangend afdelingshoofd Ministerie van Financiën

Inspirerende vertaling van de TA-theorie
Slag dieper en eigen keuzes maken

Rombout is not only an expert in leadership realm but also has a solid background in psychology. I found this combination excellent, as it allows a tailored coaching strategy and provides an amenable atmosphere for developing individualised leadership styles. Rombout has a well structured framework during the coaching sessions that also ensures perseverance in practicing leadership. He is patient and open minded, but at the same time challenges your thoughts and ideas on being an effective leader. I believe the latter helps with getting more mature as leader. I found working with Rombout pleasant.

Masoud Zamani Esteki
Principal Investigator / Assistant ProfessorClinical Genetics Maastricht UMC+

Tstimonial
Practicing mature leadership

IRombout en Maaike creëren een veilige en open sfeer en nemen de tijd om echt stil te staan.  Maar ook door gespreken met andere deelnemers en elkaar vragen te stellen heb ik veel geleerd over mijzelf, mijn omgeving en hoe ik daar op reageer. Rombout daagt je op een prettige manier uit een stapje verder te denken, waardoor ik veel nieuwe inzichten heb opgedaan.  

Kristel
Management Trainee High Select

Masterclasses
Een stapje verder denken

De afgelopen maanden heb ik de begeleiding van Rombout mogen ervaren tijdens een aantal intervisiebijeenkomsten. Sommige deelnemers hadden veel ervaring met intervisie, voor anderen was het volledig nieuw. De wijze waarop Rombout iedereen meenam op intervisiereis voelde vertrouwd en prettig. Hierdoor ontstond er een open en veilige sfeer waarin alle deelnemers zichzelf konden zijn. Ik heb deze intervisie als zeer waardevol ervaren en dat is voor een groot deel te danken aan de sfeer die Rombout heeft weten te creëren.

Marieke Hulsbergen
Directeur Helicon Kesteren & Geldermalsen

Verdiepingsjaar Verbindend Veranderen
Intervisie als zeer waardevol ervaren

De coaching liet zien welke onderliggende problemen mij tegenhielden om het volle uit mijzelf te halen – destijds met studeren en nu met mijn werk. Rombout begeleide mij in mijn persoonlijke ontwikkeling, op een rustige en prettige manier, met een persoonlijke aanpak die resultaten behaalt. Ik heb de coaching als heel waardevol ervaren en ben erg tevreden met het gelopen traject. Een echte aanrader.

Tom Verhaar
Consultant Transport High Level Climate Champions COP26

Onderliggende belemmeringen