Rombout heeft mij onlangs voor de tweede maal gecoacht. Het voelde als thuiskomen. We bouwden voort op eerdere sessies en hij spiegelde me in mijn nieuwe rol. Zijn analyses zijn scherp en soms confronterend, maar helpen me altijd verder als mens en als professional. Hij weet structuur aan te brengen zodat de lijn duidelijk wordt en biedt concrete tips en handvatten om in het werk toe te passen. De coaching bracht ook echt verandering tot stand bij mijzelf en anderen in mijn omgeving.

Jan Karens
Griffier Gemeente Nieuwegein

Spiegelen in mijn nieuwe rol

Tijdens het Advanced Management Programma op Nyenrode was Rombout begeleider van onze intervisiegroep. Rombout is een prima begeleider die de groep helpt om de vraag achter de vraag te stellen. Dit gaat in een rustig tempo, maar wel zodanig dat het effect snel merkbaar is. Intervisie heeft voor mij een hele nieuwe dimensie gekregen. Mooi om te zien hoe iedereen zich openstelt en elkaar helpt tot dieper zelfinzicht te komen. Bijzonder om dit zelf ook te ervaren!

Mary Scholtus
Algemeen directeur Belastingsamenwerking Rivierenland

Bijzonder om dit zelf te ervaren

Wij hebben met een heel FACT team in de GGZ een aantal door Rombout begeleide intervisies gedaan om zo als team te ervaren hoe je op een prettige en effectieve manier intervisie kan doen met elkaar. Dit was leuk en leerzaam om te doen, het heeft verdieping gegeven en gemaakt dat de intervisies persoonlijker zijn geworden en toch veilig zijn gebleven.

Erik Beijaert
Psychiater forensisch ambulante zorg Arkin

Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd
Intervisies zijn persoonlijker

Rombout was de docent van de module Gedragsbeïnvloeding die ik heb gevolgd in het kader van de Leergang Pedagogiek van NCOI. Ik heb Rombout ervaren als een prettige man om mee te werken. Hij is open, geeft veel praktijkvoorbeelden, waaronder ook persoonlijke voorbeelden en zorgt ervoor dat de stof goed wordt behandeld. Hij is zelf een bedreven coach, wat zichtbaar wordt in de manier waarop hij les geeft en in de feedback die hij geeft tijdens oefeningen. Zijn nadruk op het menselijke van de coach, op het doorvragen op onuitgesproken zaken en her en der op een zachte manier provoceren van de cliënt is iets wat ik zeker meeneem in mijn eigen praktijk. 

Linda de Groot
Opvoedondersteuning en – coach Relaxte Moeder

Her en der zacht provoceren

Rombout heeft onze intervisiegroep begeleid tijdens het Advanced Management Programma op Nyenrode. Hierbij wist Rombout iedere keer met de groep de onderstroom te raken en ons uit te dagen met de juiste vragen te komen. Ik heb genoten van de wijsheid van de groep en het heeft mij veel inzicht gegeven in de kracht van intervisie. 

Mark-Jan Koldijk
Algemeen directeur DWT Groep

Inzicht in de wijsheid van de groep

Als manager van een complex en groot ICT transitieprogramma is het cruciaal om de belangen van stakeholders op alle niveaus in de organisatie te kennen en hun verwachtingen te managen. In dat kader heb ik contact opgenomen met Rombout en zijn we een coaching traject gestart van 10 bijeenkomsten. Zijn analytische stijl sloot goed aan bij mijn eigen voorkeursstijl en ik kon nieuwe inzichten direct in de praktijk brengen.

Sandra
Programmamanager ICT transitie

Actief op zoek gaan naar de leiderschapstijl
Een geslaagde ICT transitie

Als onderdeel van het Inforsa FACT team heb ik in het traject Samenwerken in de Zorg intervisies gevolgd met Rombout. Als team hebben wij hier veel aan gehad. Soms waren er pittige momenten waarin Rombout ons confronteerde en de diepgang opzocht. Maar ook inspirerend, een manier om elkaar écht beter te leren kennen en daarmee de samenwerking te verbeteren.

Rosanne Stokx
Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog Inforsa Utrecht

Rombout is direct in zijn communicatie...
Samenwerken in de zorg

Als ik één woord zou gebruiken voor mijn traject samen met jou, dan is dat betekenisvol. In de breedste zin van het woord, werk en privé. Je hebt me begeleid in een forse persoonlijke groei. Het begon met coaching en daarna samen met de collega’s in de leergang Verbindend Veranderen in Complexe Contexten. Samen met jou heb ik het aangedurfd te zijn in wat er is, goed te kijken, de aansluiting met het systeem te vinden, te behouden en passend te handelen. En niet te vergeten: mijn plek in te nemen.

Dat gaat gepaard met super veel leren, fouten mogen maken, in de fijne wetenschap dat ik meer ben dan mijn passie. En wat geeft dat een ruimte om te spelen! Ik geniet er elke dag van. Ik heb elke dag profijt van de verschillende poorten om een vraagstuk te benaderen, van het inzichtelijk maken van de bus (het netwerk) en de balans tussen werken aan de inhoud, aan het proces of aan de relatie. Dankjewel! 

Ingrid Heemskerk
Strategisch adviseur Waternet

Verdiepingsjaar Verbindend Veranderen
Ruimte om te spelen

In het Nyenrode programma Klinisch Leiderschap voor een grote Ggz instelling heeft Rombout opgetreden als Action Learning coach. 
Het programma is ontwikkeld voor regiebehandelaren in de ggz, psychiaters, klinisch- en gz-psychologen, verslavingsartsen en verpleegkundig specialisten. 
De action learning is gericht op actief op zoek gaan naar de leiderschapstijl van de deelnemers aan de hand van door hen zelf gekozen thema’s en projecten.

Rombout heeft dat niet alleen op professionele wijze vormgegeven, maar ook een sfeer gecreëerd waarin de deelnemers open met elkaar in gesprek gingen en van elkaar leerden. Uit evaluaties blijkt dat de deelnemers enthousiast zijn over zijn werkwijze, deskundigheid en manier waarop hij hen aan het denken zette. Hiermee heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan het welslagen van het Nyenrode programma.

Helma Zijlstra
Programmamanager Nyenrode

Actief op zoek gaan naar de leiderschapstijl
Actief op zoek naar de leiderschapsstijl

Typerend voor de aanpak van Rombout was zijn focus op het ontwikkelen van vaardigheden in het persoonlijk coachingstraject dat ik bij hem volgde. Hij leerde me mijn persoonlijke patronen te herkennen en deze op een constructieve manier aan te pakken. Een vaardigheid waarvan ik overtuigd ben dat deze mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling een stuk effectiever maakt, ook lang na dit coachingstraject.

Rombout, ik wil je graag bedanken voor je constructieve, directe en vooral scherpe houding.

Mark Baken
Directeur eigenaar Amparts BV

Vaardig voor de toekomst

Bij Rombout volgde ik een persoonlijk coachingstraject gericht op loopbaan coaching en persoonlijke ontwikkeling. Rombout is direct in zijn communicatie, op een prettige en rustige manier. Hij is scherp op gedragspatronen en leert je deze zelf herkennen. Zijn aanpak voelt persoonlijk en op maat en werkt in kleine stappen toe naar een concreet resultaat. Ik heb dit traject als zeer waardevol ervaren.

Marjolein Pleune
Hoofd Marketing & Communications AKO

Rombout is direct in zijn communicatie...
Rombout is direct in zijn communicatie…

In 2020 heb ik prettige en zinvolle gesprekken gevoerd met Rombout. Hij maakte patronen zichtbaar die mij professioneel en persoonlijk direct verder hielpen. Concreet en opbouwend omdat zowel de goede als te verbeteren kanten aan de orde kwamen. Verbluffend hoe snel Rombout uit heel verschillende situaties mijn kenmerkende gedrag kon halen en mij aan kon zetten tot beter voelen, denken en handelen. Zo’n coach wens ik iedereen toe. 

Eco Matser
Program manager Hivos

Masterclasses
Beter voelen, denken en handelen

We wilden onze sales op een hoger plan brengen. Door de leergang Strategisch Accountmanagement hebben wij de transitie gemaakt van een organisatie die behalve op operationeel niveau, ook op de tactische – en strategische niveaus van onze klanten en prospects te kunnen werken. Wij zijn bijna een jaar onderweg geweest en hebben nu de leergang met succes afgerond.

Door de nadruk te leggen op groepsdynamiek en op de houding van deelnemers door ze heel direct aan te spreken is de hele groep beter gaan functioneren en heeft iedereen een stap gedaan. We hebben bereikt wat we wilden bereiken: een groep medewerkers die de regie neemt.

Het was even wennen aan de directe stijl van Rombout, maar we hebben gaandeweg gezien dat dit het juiste effect had op de groep, individuele leden en management. Een geslaagde leergang!

Paul de Vries
Manager of Sales Centric

Tstimonial
Sales op strategisch niveau

Ik startte met de vraag hoe je een open proces kunt vormgeven in het beheergebied van AGV. Hoe kan je mensen meenemen. Langzaam veranderde die vraag echter naar hoe ik zinvolle stappen kon zetten in zo’n complexe opgave. Gevoed door rijke theorie, persoonlijke voorbeelden, de juiste vragen en goed luisteren werden mijn vragen en -dilemma’s naar een volgend niveau getild en kreeg ik steeds meer inzicht in mijn eigen rol. Ik heb geleerd niet alleen naar het einddoel te kijken, maar ook zinvolle stappen te zetten in het proces met het team waarmee je samenwerkt. Zorg voor de goede mensen aan boord en stel met hen de goede vragen.

Corine van den Berg
Beleidsadviseur Waternet

Verandering begint bij jezelf
Meer inzicht in mijn rol

Ik ben  blijvend veranderd door het traject wat we als organisatie met Rombout hebben doorlopen -en breng dagelijks het geleerde in praktijk. Bijvoorbeeld bij moeilijke gesprekken. Ik kan complexe interne psychologische processen en valkuilen doorzien en ermee omgaan. De kern isr steeds: jezelf beter leren kennen, waardoor je effectief kunt sturen op duurzame resultaten en relaties. Iedereen kent de slogan ‘Een beter milieu begint bij jezelf.’ Na het traject met Rombout wil ik daaraan toevoegen:’ Verbindend veranderen begint bij je zelf!’

Maurice Heijnen
Hoofd MER-Omgevingsdienst

Een beter milieu begint bij jezelf
Een beter milieu begint bij jezelf

We wilden als team aan de slag met Strategisch account management. Onderzoekend veranderen, lerend organiseren. Geen syllabus, maar action learning: zelf denken, zelf handelen – met ruimte en vrijheid voor (persoonlijke) ontwikkeling.

Rombout coacht door je te laten zien wat je remt. Het is aan jou om die rem er af te halen en regie te nemen. In de intervisies leerde ik anders luisteren en de juiste vragen te stellen. Door de coaching ben ik uit mijn comfortzone gestapt.

De leergang is nu ten einde en het is aan ons om aan de slag te gaan met de instrumenten en inzichten die we aangereikt hebben gekregen.
Voor mijn reis naar trusted advisor was Rombout een goede begeleider.

Bob Eijsma
Regionaal accountmanager Centric

Tstimonial
Strategisch Account Managenent

“Rombout was de trekker van onze leergang strategisch accountmanagement. Door leiderschap en manier van (door)vragen kan hij medewerkers ander laten acteren. Rombout is zeer resultaat gericht.”

Karel Kinders
Commercieel directeur Centric

Tstimonial
Leren anders acteren

“De tweedaagse masterclass TA heeft mij inzicht gegeven in een nieuw stukje van mijn manier van communiceren met anderen en het herkennen van hoe anderen communiceren. Al eerder heb ik over TA gelezen. Na deze twee dagen viel het kwartje pas echt: de ego-toestanden worden niet alleen theoretisch uitgelegd maar ook praktisch geoefend. Hoe makkelijk schiet ik toch steeds weer in oude patronen. Wat maakt dat ik getriggerd word, hoe kan ik “er uit stappen”: het komt allemaal aan de orde. Sheets waarin de theorie beknopt wordt samengevat, handige literatuurtips, prima tempo en een fijne en veilige groep om samen in te leren.”

Martine van Vliet
Strategische adviseur openbare orde en veiligheid Purmerend

Tstimonial
Na deze twee dagen viel het kwartje pas echt

Training en groep was uitstekend. Goede combinatie van theorie en praktijk. Zeer toepasbaar op eigen situatie. Trainers kundig. Prettige locatie. Aanrader voor (lijn)managers en coaches. Ik heb begrip van TA basis Ego toestanden, Transacties, Drivers en Injuncties,  Scripts,  Psychologische spelen en de Dramadriehoek.

Martin Moraal
Manager Platform Engineering T Mobile

Goede combinatie van theorie en praktijk
Goede combinatie van theorie en praktijk

De Masterclass Transactionele Analyse was voor mij een inspirerende vertaling van de TA-theorie naar mijn eigen praktijk. Niet alleen begrijp ik nu de theorie beter, maar lukt het me ook om deze om te zetten in oefeningen die ik kan toepassen op mezelf en in mijn eigen coachpraktijk. Raïssa en Rombout hebben grondige kennis van de materie en weten dit door een fijne afwisseling van theorie en praktijk ook goed over te brengen. Ik ben erg geïnspireerd geraakt en volg graag een vervolg.

Maaike Taconis
Coach bij Young Professionals

Inspirerende vertaling van de TA-theorie
Inspirerende vertaling van de TA-theorie