Typerend voor de aanpak van Rombout was zijn focus op het ontwikkelen van vaardigheden in het persoonlijk coachingstraject dat ik bij hem volgde. Hij leerde me mijn persoonlijke patronen te herkennen en deze op een constructieve manier aan te pakken. Een vaardigheid waarvan ik overtuigd ben dat deze mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling een stuk effectiever maakt, ook lang na dit coachingstraject.

Rombout, ik wil je graag bedanken voor je constructieve, directe en vooral scherpe houding.

Mark Baken
Directeur eigenaar Amparts BV

Vaardig voor de toekomst

Bij Rombout volgde ik een persoonlijk coachingstraject gericht op loopbaan coaching en persoonlijke ontwikkeling. Rombout is direct in zijn communicatie, op een prettige en rustige manier. Hij is scherp op gedragspatronen en leert je deze zelf herkennen. Zijn aanpak voelt persoonlijk en op maat en werkt in kleine stappen toe naar een concreet resultaat. Ik heb dit traject als zeer waardevol ervaren.

Marjolein Pleune
Hoofd Marketing & Communications AKO

Rombout is direct in zijn communicatie...
Rombout is direct in zijn communicatie…

In 2020 heb ik prettige en zinvolle gesprekken gevoerd met Rombout. Hij maakte patronen zichtbaar die mij professioneel en persoonlijk direct verder hielpen. Concreet en opbouwend omdat zowel de goede als te verbeteren kanten aan de orde kwamen. Verbluffend hoe snel Rombout uit heel verschillende situaties mijn kenmerkende gedrag kon halen en mij aan kon zetten tot beter voelen, denken en handelen. Zo’n coach wens ik iedereen toe. 

Eco Matser
Program manager Hivos

Masterclasses
Beter voelen, denken en handelen

We wilden onze sales op een hoger plan brengen. Door de leergang Strategisch Accountmanagement hebben wij de transitie gemaakt van een organisatie die behalve op operationeel niveau, ook op de tactische – en strategische niveaus van onze klanten en prospects te kunnen werken. Wij zijn bijna een jaar onderweg geweest en hebben nu de leergang met succes afgerond.

Door de nadruk te leggen op groepsdynamiek en op de houding van deelnemers door ze heel direct aan te spreken is de hele groep beter gaan functioneren en heeft iedereen een stap gedaan. We hebben bereikt wat we wilden bereiken: een groep medewerkers die de regie neemt.

Het was even wennen aan de directe stijl van Rombout, maar we hebben gaandeweg gezien dat dit het juiste effect had op de groep, individuele leden en management. Een geslaagde leergang!

Paul de Vries
Manager of Sales Centric

Tstimonial
Sales op strategisch niveau

Ik startte met de vraag hoe je een open proces kunt vormgeven in het beheergebied van AGV. Hoe kan je mensen meenemen. Langzaam veranderde die vraag echter naar hoe ik zinvolle stappen kon zetten in zo’n complexe opgave. Gevoed door rijke theorie, persoonlijke voorbeelden, de juiste vragen en goed luisteren werden mijn vragen en -dilemma’s naar een volgend niveau getild en kreeg ik steeds meer inzicht in mijn eigen rol. Ik heb geleerd niet alleen naar het einddoel te kijken, maar ook zinvolle stappen te zetten in het proces met het team waarmee je samenwerkt. Zorg voor de goede mensen aan boord en stel met hen de goede vragen.

Corine van den Berg
Beleidsadviseur Waternet

Verandering begint bij jezelf
Meer inzicht in mijn rol

Ik ben  blijvend veranderd door het traject wat we als organisatie met Rombout hebben doorlopen -en breng dagelijks het geleerde in praktijk. Bijvoorbeeld bij moeilijke gesprekken. Ik kan complexe interne psychologische processen en valkuilen doorzien en ermee omgaan. De kern isr steeds: jezelf beter leren kennen, waardoor je effectief kunt sturen op duurzame resultaten en relaties. Iedereen kent de slogan ‘Een beter milieu begint bij jezelf.’ Na het traject met Rombout wil ik daaraan toevoegen:’ Verbindend veranderen begint bij je zelf!’

Maurice Heijnen
Hoofd MER-Omgevingsdienst

Een beter milieu begint bij jezelf
Een beter milieu begint bij jezelf

We wilden als team aan de slag met Strategisch account management. Onderzoekend veranderen, lerend organiseren. Geen syllabus, maar action learning: zelf denken, zelf handelen – met ruimte en vrijheid voor (persoonlijke) ontwikkeling.

Rombout coacht door je te laten zien wat je remt. Het is aan jou om die rem er af te halen en regie te nemen. In de intervisies leerde ik anders luisteren en de juiste vragen te stellen. Door de coaching ben ik uit mijn comfortzone gestapt.

De leergang is nu ten einde en het is aan ons om aan de slag te gaan met de instrumenten en inzichten die we aangereikt hebben gekregen.
Voor mijn reis naar trusted advisor was Rombout een goede begeleider.

Bob Eijsma
Regionaal accountmanager Centric

Tstimonial
Strategisch Account Managenent

“Rombout was de trekker van onze leergang strategisch accountmanagement. Door leiderschap en manier van (door)vragen kan hij medewerkers ander laten acteren. Rombout is zeer resultaat gericht.”

Karel Kinders
Commercieel directeur Centric

Tstimonial
Leren anders acteren

“De tweedaagse masterclass TA heeft mij inzicht gegeven in een nieuw stukje van mijn manier van communiceren met anderen en het herkennen van hoe anderen communiceren. Al eerder heb ik over TA gelezen. Na deze twee dagen viel het kwartje pas echt: de ego-toestanden worden niet alleen theoretisch uitgelegd maar ook praktisch geoefend. Hoe makkelijk schiet ik toch steeds weer in oude patronen. Wat maakt dat ik getriggerd word, hoe kan ik “er uit stappen”: het komt allemaal aan de orde. Sheets waarin de theorie beknopt wordt samengevat, handige literatuurtips, prima tempo en een fijne en veilige groep om samen in te leren.”

Martine van Vliet
Strategische adviseur openbare orde en veiligheid Purmerend

Tstimonial
Na deze twee dagen viel het kwartje pas echt

Training en groep was uitstekend. Goede combinatie van theorie en praktijk. Zeer toepasbaar op eigen situatie. Trainers kundig. Prettige locatie. Aanrader voor (lijn)managers en coaches. Ik heb begrip van TA basis Ego toestanden, Transacties, Drivers en Injuncties,  Scripts,  Psychologische spelen en de Dramadriehoek.

Martin Moraal
Manager Platform Engineering T Mobile

Goede combinatie van theorie en praktijk
Goede combinatie van theorie en praktijk

De Masterclass Transactionele Analyse was voor mij een inspirerende vertaling van de TA-theorie naar mijn eigen praktijk. Niet alleen begrijp ik nu de theorie beter, maar lukt het me ook om deze om te zetten in oefeningen die ik kan toepassen op mezelf en in mijn eigen coachpraktijk. Raïssa en Rombout hebben grondige kennis van de materie en weten dit door een fijne afwisseling van theorie en praktijk ook goed over te brengen. Ik ben erg geïnspireerd geraakt en volg graag een vervolg.

Maaike Taconis
Coach bij Young Professionals

Inspirerende vertaling van de TA-theorie
Inspirerende vertaling van de TA-theorie

“Rombout heeft mij inzicht gegeven in de dieperliggende oorzaken die onder mijn coachingsvragen verborgen zaten. Door te beginnen ‘van binnenuit’ en te zoeken naar gedragspatronen en hoe die zich ontwikkeld hebben, gaf hij niet alleen inzicht, maar ook rust. Pas als je jezelf wat beter kent, kan je je ook verdiepen in de ander en je vandaaruit ontwikkelen tot een coachend leider. Stap voor stap werd hier naartoe gewerkt en werd ook de privé situatie betrokken. Waarbij Rombout steeds toetst of dat oké is. Heel prettig. Rombout brengt in zijn coaching een goede balans aan tussen luisteren, doorvragen en analyseren, aangevuld met kleine brokken ‘theorie’. In ieder gesprek stond meestal één praktijkcasus centraal, aan de hand waarvan de zoektocht naar dieperliggende patronen en interacties plaatsvond. Daardoor werd het nooit ‘zweverig’, wat ik waardeer.”

secretaris van een brancheorganisatie

Inzicht gegeven in de dieperliggende oorzaken
Inzicht gegeven in de dieperliggende oorzaken

Vorig jaar heeft het Team Fitcoaches van Reinaerde in company de Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd. In de training hebben we gezien wat er gebeurt in de onderstroom van ons werk en welke oplossingen (niet) werken. De training was zeer praktijkgericht omdat we werkten met eigen casuïstiek. Door de diepgang en de veilige sfeer zijn we als team ook veel hechter geworden. Deze Masterclass is een aanrader voor iedereen die met mensen werkt!

Team Fitcoaches
Reinaerde

Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd
Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd

Rombout weet de kern van je wezen te vinden en je te motiveren om echt te voelen. Zo dichtbij komen en iemand zo raken en iemand toch veilig te laten voelen (in een groep) is onvoorstelbaar knap. Inspirerend voor elke professionele begeleider!

Marjolein Pleune
Performance Coach/PR/Politics/Author

Inspirerend voor elke professionele begeleider!
Inspirerend voor elke professionele begeleider!

Bij Rombout volgde ik een persoonlijk coachingstraject gericht op loopbaan coaching en persoonlijke ontwikkeling. Rombout is direct in zijn communicatie, op een prettige en rustige manier. Hij is scherp op gedragspatronen en leert je deze zelf herkennen. Zijn aanpak voelt persoonlijk en op maat en werkt in kleine stappen toe naar een concreet resultaat. Ik heb dit traject als zeer waardevol ervaren.

Marjolein Pleune
Hoofd Marketing & Communications AKO

Rombout is direct in zijn communicatie...
Rombout is direct in zijn communicatie…

Rombout heeft mij op een aantal punten extra inzichten gegeven die mij zowel privé als zakelijk goed hebben geholpen. Hij is rustig, overziet zaken goed en voegt hierdoor echt waarde toe. Ik heb Rombout als een uitermate plezierige coach ervaren en heb nog iedere dag plezier van zijn waardevolle adviezen en aangereikte hulpmiddelen.

Martin De Haan
General Manager Personen bij Cunningham

Tstimonial
Ik heb nog iedere dag plezier…

Ik heb Rombout ervaren als een gedegen trainer die in staat is om mensen in beweging te krijgen, zegt waar het op staat om de deelnemers hiermee verder te krijgen in hun ontwikkeling met een zorgvuldig oog voor sfeer en relatie. Is verder ook pragmatisch, integer en respectvol. Uitermate plezierige en deskundige coach!

Dario Krezic
Sr. Electrical Engineer bij Alliander

Masterclasses
Uitermate plezierige en deskundige coach!

Ik heb vele jaren last gehad van paniek aanvallen, onrust, ongemotiveerd werken en vele andere klachten. Mijn grootste ergernis was dat ik al die jaren niet wist waar ik mee te maken had.
Totdat ik me verdiepte in angst en specifiek in anxiety disorder.
Met deze informatie wilde ik er graag met iemand over spreken. Op die manier kwam ik bij Rombout. Wat hij vond van mijn situatie en of hij mij kon helpen.

De sessies die erop volgden hebben mij langzaam van een last geholpen waar ik al 8 jaar mee rondliep. Hiervoor had niemand mij begrepen of kunnen helpen.
Rombout wel. Hij heeft met uiterst empathisch en sympathieke wijze geholpen om mezelf, mijn verleden en potentiële toekomst beter te begrijpen. Door de rust die hij creëert kon ik vertrouwd mezelf openen en een veilige plek hebben om te praten. Met alle zorg waar je op kunt hopen heeft hij mij erdoorheen geholpen.
Ik kan nu vol vertrouwen de toekomst in.
Ik ben zeer dankbaar voor de hulp die hij heeft gegeven in de 3 maanden dat we elkaar hebben gezien. Uiterst tevreden en opgelucht.

Julian Brenninkmeijer
artist at julianbkunst

Met deze informatie wou ik graag met iemand er over spreken
Ik wilde er graag met iemand over spreken

Vervolgens doet hij dat samen met jou en je netwerk…
Eerlijk -consequent – in relatie -met het vizier op” the best future possible”
Simpel op het eerste zicht…maar met een praktijk van hard werk -volharding en discipline. Een mooi, en waard om te volgen, voorbeeld, zeker in de sector van de ouderenzorg

Erik Leus
Algemeen directeur ouderenzorg VZW KMSI

Rombout doet wat hij zegt te doen
Rombout doet wat hij zegt te doen

Rombout zorgde voor een prettige leeromgeving waarbinnen ik steeds opnieuw kritisch naar mezelf en mijn motieven heb leren kijken. Ik kon alle verander thema’s die aan bod kwamen direct in de praktijk toepassen, en er was altijd ruimte om de dilemma’s die ik daarbij tegenkwam te bespreken. Rombout is duidelijk en eerlijk, daar kon ik verder mee. Ik pas (delen van) de methodieken nog dagelijks toe. Ik zal mensen die bezig zijn met (organisatie)verandering, en die dat (willen) doen in verbinding met anderen, deze leergang zeker aanraden.

Leontien Hommels
Trainer/coach, adviseur preventie en gezondheidsbevordering

Ik heb de leergang Verbindend Veranderen gevolgd
Ik heb de leergang Verbindend Veranderen gevolgd