Verbindend Veranderen, intro

De leergang Verbindend Veranderen gaat over persoonlijk leiderschap in complexe veranderopgaven

VERBINDEND VERANDEREN is een innovatieve, co-creatieve en praktische leergang voor adviseurs, leidinggevenden, trainers en coaches die verschil willen maken. Die vernieuwend willen denken en handelen. Mensen die organisaties kunnen zien als zelforganiserende, betekenisvolle systemen en de kunst willen bemachtigen beweging te maken door kleine betekenisvolle interventies aan de rafelranden van de organisatie. Die het spannend en uitdagend vinden te werken in het witte water van verandering.

VERBINDEND VERANDEREN ‘doe je’ door plaats te maken voor verlangens, voor diversiteit, voor toeval, voor verwondering, voor spontane processen. Geen grote analytische verhalen maar ruimte voor het andere, tijd voor trage vragen en experimenten, excentrisch leren staan, sensitief voor het goede en narratief leiderschap. Verbindend Veranderen kan als in company traject of als losse werkateliers worden aangeboden. Daarnaast bieden we Verbindend Veranderen als open leergang aan.

Klik hier om een beschrijving van de Leergang Verbindend Veranderen te downloaden

Klik hiervoor het artikel in het tijdschrift MD over succes en falen van transformaties in organisaties

Recommandaties:
Werkwijze leergang verbindend veranderen

VERBINDEND VERANDEREN IS EROP GERICHT AAN DE HAND van eigen praktijkvraagstukken nieuwe praktisch toepasbare inzichten en vaardigheden te ontwikkelen. Centraal staat wat Aristoteles ‘phronèsis’ noemde. Geen simpele tools of abstracte theorieën, maar persoonlijk gegronde en praktische handelingskennis. We maken daarvoor gebruik van een samenstel van complexiteitsdenken, opvattingen over zelforganisatie en organisaties als netwerken. Daarnaast is er ook aandacht voor boven– en onderstromen in organisaties en we hanteren diverse inzichten uit oosterse en westerse filosofie en psychologie.

IN DEZE FILOSOFIE zijn interventies verbindend als ze relevant en transformerend zijn en als ze samen met de doelgroep worden uitgevoerd. In de leergang ontwikkelen deelnemers met elkaar een reflexieve leergemeenschap (learning community) waarin zij leren met en van elkaars praktijken. Het leerproces ‘binnen’ dient daarbij als voorbeeld voor het veranderingsproces ‘buiten’.

Brochure verbindend veranderen

praktische zaken, Verbindend Veranderen

HET GEDACHTEGOED WAARUIT VERBINDEND VERANDEREN is opgebouwd kan op verschillende wijze worden aangeboden. In company, specifiek voor uw organisatie en als Open Leergang Verbindend Veranderen (start elk najaar).

ZENO HEEFT RUIME ERVARING met in company trajecten in diverse sectoren. Zo’n traject kan variëren van een korte masterclass van ’n ochtend, een bijeenkomst van enkele dagen of een volledig management development traject of organisatieontwikkeling van 1- 2 jaar. Hoewel Verbindend Veranderen stoelt op een beproefde filosofie, is elk traject maatwerk en wordt een heldere bijdrage geleverd aan de beoogde veranderdoelstellingen. Indien u interesse heeft in een incompany traject voor uw organisatieonderdeel klik hier.

U kunt zich ook inschrijven voor de open Leergang Verbindend Veranderen. Deze leergang is bedoeld voor managers, adviseurs, coaches en trainers en bestaat uit 9 werkateliers van elk één dag. De ateliers starten om 9.30 eindigen rond 17.00 uur. In de leergang gaan de deelnemers met elkaar op reis met relevante vraagstukken uit de eigen praktijk. Samen vormen we een leergemeenschap waarin we oefenen met verschillende visies op organisatie(-vraagstukken) en interventies en waarin we van en aan elkaar leren. Tussentijds worden in kleine groepen van maximaal 6 personen intervisies gegeven waarin op praktische dilemma’s van deelnemers wordt ingegaan. De data voor de leergang kunnen worden opgevraagd bij ZENO Coaching & Organisatieontwikkeling. Kosten per deelnemer bedragen: € 4.250.- (ex BTW). Klik hier voor het intakeformulier.

Verdiepingsjaar Verbindend Veranderen
Verdiepingsjaar Verbindend Veranderen

Verdiepingsjaar Verbindend Veranderen

De leergang Verbindend Veranderen draait ruim 15 jaar als Open Leergang, als incompany programma en als onderdeel van diverse post-HBO opleidingen.

Het programma onderscheidt zich door een heldere en diepgaande aanpak van innovatieve veranderingsprocessen. Inmiddels hebben ruim 400 mensen zich door de leergang persoonlijk en professioneel ontwikkeld en een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van hun organisaties.

Verdiepingsjaar Verbindend Veranderen

In oktober 2023 starten we met een Verdiepingsjaar Verbindend Veranderen. Dit jaar is gericht op het verder uitdiepen en toe-eigenen van de veranderfilosofie van Verbindend Veranderen. Je leert spelen met het rijke gedachtegoed van Verbindend Veranderen, we diepen de gereedschappen verder uit en je maakt je tevens de nieuwste ontwikkelingen eigen.

Voor wie is het verdiepingsjaar bedoeld?

Het verdiepingsjaar is alleen toegankelijk voor degenen die eerder hebben deelgenomen aan de Open Leergang of aan een incompany programma Verbindend Veranderen.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma omvat 6 werkateliers van 1 dag. Het ochtenddeel  bestaat uit oefeningen, verdieping en supervisie. Het middagdeel uit behandeling van eigen casuïstiek door middel van intervisie en supervisie.

Praktisch

Begeleiding: Rombout van den Nieuwenhof  & Raïssa Verdult

Data: 2023-2024: 12 oktober, 16 november, 1 februari, 8 maart, 19 april, 7 juni (deze data zijn onder voorbehoud)

Werktijden: 09.30 – 16.30 uur

Investering:  € 2350,- (ex BTW)

Locatie: nnb

Meer informatie: zeno-organisatieontwikkeling@xs4all.nl

dr. Rombout van den Nieuwenhof MBA

Rombout van den Nieuwenhof

Rombout van den Nieuwenhof is psycholoog en promoveerde op de rol van dialoog in complexe veranderprocessen. Hij werkt (internationaal) als coach en begeleider van diepe verandering in organisaties.

Raïssa Verdult

Raïssa Verdult

Raïssa Verdult is trainer en leerbegeleider en werkt op het snijvlak van individuele ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Lees meer

Recommendaties

Cees Kruyt, oud-gemeentesecretaris van Vlaardingen

“Tussen 2010 en 2014 volgden ruim 100 projectleiders, leidinggevenden en directie in de gemeente Vlaardingen de leergang Verbindend Veranderen. Het benoemen van onderstromen, het delen van dilemma’s, doeltreffender samenwerken zijn normaal onderdeel van de bedrijfscultuur geworden. Ook is het plezier in het werk zichtbaar vergroot. Van de vele cultuurveranderingstrajecten die ik in 30 jaar bij de overheid heb meegemaakt, is dit voor mij de meest indringende en bestendige gebleken.”

Sharon Pisam, Consultant Advies bij Langhenkel-Talenter Future groep

“Ik heb in 2010 de leergang Verbindend veranderen gevolgd en denk er nog vaak aan terug. Heb er werkelijk van genoten en daarna nog vele ander meegemaakt, maar alle net zonder die diepgang.” (febr 2020)

Dickey Pronk, Presens aan ‘IJ

“De werkateliers Verbindend Veranderen waren voor mij erg inspirerend. Door de afwisseling in uitleg en zelf actief aan de slag zijn kwam ik in de werkateliers in een flow. Het heeft me veel inzichten geboden die ik kan gebruiken in mijn werk. Juist het afwijken van de gebaande paden maakt dat je het motto van de leergang ‘Levenskunst terugbrengen in organisaties’ zelf kunt doorvoelen en leren hanteren.”

Lizzy Bas, Hoofd RO, Gemeente Alkmaar

“Verbindend veranderen gaat niet over het verbeteren van harde managementcijfers. Het gaat dieper, is fijnzinniger, raakt iedereen en draagt de mogelijkheid in zich om relaties blijvend te veranderen. Het gaat ergens over.”

 Lies van der Schee, Procesregisseur Cjg

“Ik ben ervan overtuigd dat echt veranderen alleen kan als het gedaan wordt in verbinding met je hart, hoofd en je handen. In verbinding met anderen en in verbinding met je omgeving. De werkateliers hebben me gesterkt in het idee om professionals te interviewen en zo verbinding te leggen tussen een nieuwe methodiek en hun werkpraktijk.”

Paul Geelen, directeur rijksdienst en coach

De leergang verbindend veranderen was voor mij een rijke ervaring. De inhoud heeft me een brede en diepe inkijk gegeven in menselijke processen in organisaties en wat dat betekent voor veranderingsprocessen. De vorm is congruent met de inhoud; door de verbinding in het leerproces met de stof, de medecursisten en mezelf heb ik verbindend veranderen ook direct kunnen ervaren.

 

Jan den Bakker, consultant en interim-manager

De leeropbrengst van de leergang is zeer persoonlijk. Voor mij betekende het de weg terug van het conceptueel benaderen van veranderingen naar mijn eigen rol en inbreng daarbij. De leergang heeft geholpen bij het vinden van mijn eigen toon. Nu hoor ik, gek genoeg, ook de toon van anderen beter.

 

Frode Bolhuis, beeldend kunstenaar

De leergang heeft me verrast met veel nieuwe inzichten. Door verhalen, oefeningen en lesstof laat het een manier van leven zien vanuit onderzoek en nieuwsgierigheid. Een manier van communiceren die verfijnt en open is. Een waarderende kijk op mijzelf en de mensen om mij heen. Vervolgens biedt het ook de handvatten om ermee aan de slag te gaan!

 

Marten Schaafsma

Verbindend veranderen mij geholpen in mijn zoektocht naar taal voor verbinding. Eerst verbinding met jezelf maken om oprecht en vanuit evenwicht verbinding met anderen te kunnen maken.  Verwondering en nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt. De zoektocht naar het ‘niet weten’ (en dat kunnen voorleven). Lef om tijd en ruimte te nemen in een wereld van steeds meer haast en prestatie. En vooral: ‘de toekomst ligt in de geschiedenis’.

 

Bekijk ook enkele filmfragmenten van deelnemers


    * [verplichte veld]