Positive_leadership

Executive intervisie is bedoeld voor directies en bestuurders die met elkaar vraagstukken willen bespreken. In de intervisie kunnen zij hun dilemma’s en vragen  vanuit een breder perspectief met elkaar onderzoeken en tot nieuwe inzichten komen.

Wij begeleiden intervisiegroepen in series van circa vijf bijeenkomsten (het aantal deelnemers plus 1). Gezien de drukke agenda’s van deelnemers is gekozen voor een tijdstip in de vroege avond.

 • Tijd: van 19.00 – 21.00 uur
 • Data: in overleg
 • Aantal deelnemers: 4 – 6
 • Plaats: op locatie
 • Prijs: € 175.- per persoon per bijeenkomst

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Coaching & Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Intervisiebegeleiding

Intervisiebegeleiding door ZENO is gericht op het verhogen van de handelingsbekwaamheid van professionals door collegiaal onderzoek. Verdiepende vragen leggen onderliggende patronen bloot die effectiever handelen in de weg staan

Wij begeleiden intervisiegroepen in series van vijf bijeenkomsten. Ook is het mogelijk om in organisatie doorlopende groepen te organiseren, waaraan medewerkers naar eigen wens kunnen deelnemen.

 • Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
 • Datum: in overleg
 • Aantal deelnemers: 4 – 7
 • Plaats: op locatie
 • Prijs: € 125.- per persoon per bijeenkomst

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Coaching & Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:

Door medewerkers meer ruimte, meer verantwoordelijkheid en meer vertrouwen geven worden betere resultaten gehaald. Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit dan toeneemt, er minder fouten worden gemaakt en meer nieuwe en betere oplossingen worden bedacht. Door meer zelfsturing kunnen organisaties snel, flexibel en efficiënt reageren op ontwikkelingen in de omgeving. Belangrijk bij de ontwikkeling van zelfsturing is de juiste cultuur: de houding en het gedrag van de mensen om wie het gaat. In deze module gaan we in op theorie en praktische tips om tot effectieve zelfsturing te komen.

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Coaching & Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Samenwerken in teams

Groepen zijn de bouwstenen van vitale organisaties. Ze bepalen of resultaten effectief worden bereikt. Of het nu gaat om werkgroepen, om zelfsturend teams of om netwerken binnen en tussen organisaties. In groepen wordt kennis en ervaring gedeeld, ontstaan spontaan leerprocessen en zijn afstemming en concrete afspraken mogelijk. Zonder team komt talent niet tot bloei en komen groepen niet boven het maaiveld uit. Effectieve teams zijn de bakermat voor resultaat, continuïteit, groei en voor vernieuwing.

Ondanks het grote belang van groepen functioneren groepen in de praktijk vaak moeizaam. Er is altijd wel gedoe en vaak hapert het in het bereiken van doelen. De vele mogelijkheden die een team in theorie te bieden heeft, worden in de praktijk niet altijd gerealiseerd.

In dit proces speelt de manier waarop we groepen begeleiden een grote rol. We noemen en groep zelfsturend, en vergeten de groep te faciliteren en het belang van leiderschap. Deelnemers zijn onthand als het gaat om gezamenlijke reflectie. We maken geen verschil tussen een groep en een netwerk. En we gebruiken simpele brillen, zoals teamrollen of fasen van groepsontwikkeling, die geen recht doen aan de verborgen dynamiek en onderstromen in een team.

Teams die goed samenwerken hebben overeenstemming over doel en doelen, over rol en rollen, en hebben de vaardigheid om transparant te zijn en op respectvolle en authentieke wijze elkaar aan te spreken.

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Coaching & Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.
Recommandaties:
High Performance Teams

Hardlopers zijn doodlopers, wordt wel eens gezegd – en dat geldt zeker voor High Performance Teams. HPT’s kunnen soms het onmogelijke realiseren, maar daarin zit ‘m ook meteen het risico. Niemand kan steeds opnieuw tot het onmogelijk worden gehouden. De vraag is dan: koe kan je uitzonderlijke resultaten boeken vanuit een gezonde basis? Dit zijn volgens ons de kenmerken van gezonde en duurzame High Performance Teams:

 • Het collectieve doel is belangrijker dan individuele doelen.
 • Expliciete en gedeelde gezamenlijke normen
 • Rollen zijn in samenhang verdeeld en passen bij de talenten en kwaliteiten van teamleden
 • Continue interactie en collectief leren (communicatie, presentie, aandacht en zorg, feedback)
 • Teamleden vertrouwen elkaar, zijn nieuwsgierig, kijken vooruit en blijven zoeken naar mogelijkheden.
 • Ecologie: het team verhoudt zich met de organisatie (doelen en –normen).
 • Het team verhoudt zich met de buitenwereld

Wij begeleiden HPT’s in een serie van drie bijeenkomsten.

 • Tijd: van 9.30 – 16.00 uur
 • Data: in overleg
 • Aantal deelnemers: het hele team (max 12 pp)
 • Plaats: op locatie
 • Prijs: € 1950.- ex BTW per bijeenkomst

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Coaching & Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Constructieve communicatie

Goede communicatie is de kern van elke professie, van elk team en van elke organisatie. Of het nu gaan om informatieoverdracht, het motiveren van mensen, het voeren van overleg of het geven van feedback: de spil is communicatie.

In deze module bieden we inzicht in patronen van commutatie en concrete handvatten voor de eigen praktijk. Je leert hoe blokkades ontstaan en hoe je lastige situaties kunt veranderen. We werken met korte stukjes theorie en casussen uit de eigen praktijk van deelnemers. Doelen zijn: beter inzicht in communicatie, het uitbreiden van je handelingsrepertoire en het ontwikkelen van positieve werkrelaties.

De module is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de wetten en werking van effectieve communicatie. Belangrijk is een open houding om zelf te willen te leren en je ervaring met anderen te willen delen.

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Coaching & Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Teams in organisatieontwikkeling

Teamcoaching door ZENO is gericht op het verhogen van de samenwerking en handelingsbekwaamheid van teams. Effectief samenwerken begint met het vaststellen van een gezamenlijk doel en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Verdiepende vragen leggen vervolgens onderliggende patronen bloot die volwassen gedrag en effectief handelen in de weg staan. Teamcoaching meer dan teambuilding, omdat het ook gaat omdat het gaat om het ontwikkelen van effectieve handelingsalternatieven.

Wij begeleiden teams in series van doorgaans vijf bijeenkomsten.

 • Tijd: van 09.30 – 12.00 uur
 • Datum: in overleg
 • Aantal deelnemers: 4 – 7
 • Plaats: op locatie
 • Prijs: € 250.- per persoon per bijeenkomst

Zoek je een  incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:


  * [verplichte veld]