Positive_leadership

Executive intervisie is bedoeld voor directies en bestuurders die met elkaar vraagstukken willen bespreken, De intervisie biedt ruimte voor specifieke kwesties waarmee deze echelons van doen hebben.

Wij begeleiden intervisiegroepen in series van circa vijf bijeenkomsten (het aantal deelnemers plus 1). Gezien de drukke agenda’s is gekozen voor een tijdstip in de vroege avond.

 • Tijd: van 19.00 – 21.00 uur
 • Data: in overleg
 • Aantal deelnemers: 4 – 6
 • Plaats: op locatie
 • Prijs: € 150.- per persoon per bijeenkomst

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Intervisiebegeleiding

Intervisiebegeleiding door ZENO is gericht op het verhogen van de handelingsbekwaamheid van professionals door collegiaal onderzoek. Verdiepende vragen leggen onderliggende patronen bloot die effectiever handelen in de weg staan

Wij begeleiden intervisiegroepen in series van vijf bijeenkomsten. Ook is het mogelijk om in organisatie doorlopende groepen te organiseren, waaraan medewerkers naar eigen wens kunnen deelnemen.

 • Tijd: van 09.30 – 12.00 uur
 • Datum: in overleg
 • Aantal deelnemers: 4 – 7
 • Plaats: op locatie
 • Prijs: € 100.- per persoon per bijeenkomst

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:

Door medewerkers meer ruimte, meer verantwoordelijkheid en meer vertrouwen geven worden betere resultaten gehaald. Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit toeneemt,  minder fouten worden gemaakt en meer nieuwe oplossingen worden bedacht. Door meer zelfsturing kunnen organisaties snel, flexibel en efficiënt reageren op ontwikkelingen in de omgeving. Belangrijk bij de ontwikkeling van zelfsturing is de juiste cultuur: de houding en het gedrag van de mensen om wie het gaat. In deze module gaan we in op 21 tips om tot effectieve zelfsturing te komen.

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Scrum Master in twee dagen

Scrum is de belangrijkste techniek om tot zelfsturing en tot innovatieve en flexibele organisaties te komen. Scrum is eenvoudig te begrijpen, maar lastig om werkelijk tot ontwikkeling te laten komen. Alles draait bij scrum om de cultuur: de houding en gedrag van de mensen om wie het gaat. Hier ligt een belangrijke taak voor de Scrum Master. In deze module leiden we mensen op tot Scrum Master om deze leerprocessen effectief te begeleiden. We gaan we in op de rollen en regels van het spel en tips om tot effectieve zelfsturing te komen.

 • Tijd: twee dagen van 09.30 – 16.30 uur
 • Datum: xxxx
 • Aantal deelnemers: 6 – 8
 • Plaats:
 • Prijs: € 1350.- per persoon

Zoek je een  incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Samenwerken in teams

I am text block. Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten.

Waarom gebruiken we het?

Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer normale verdeling van letters bestaat, in tegenstelling tot “Hier uw tekst, hier uw tekst” wat het tot min of meer leesbaar nederlands maakt.

Recommandaties:
High Performance Teams

I am text block. Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten.

Waarom gebruiken we het?

Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer normale verdeling van letters bestaat, in tegenstelling tot “Hier uw tekst, hier uw tekst” wat het tot min of meer leesbaar nederlands maakt.

Recommandaties:
Effectief samenwerken

Groepen zijn de bouwstenen van vitale organisaties. Ze bepalen of resultaten effectief worden bereikt. Of het nu gaat om werkgroepen, om zelfsturend teams of om netwerken binnen en tussen organisaties. In groepen wordt kennis en ervaring gedeeld, ontstaan spontaan leerprocessen en zijn afstemming en concrete afspraken mogelijk. Zonder team komt individueel talent niet tot bloei. Zonder talent komen groepen niet boven het maaiveld uit. Effectieve teams zijn de bakermat voor resultaat, continuïteit, voor groei en voor vernieuwing.

Ondanks de centrale rol en het belang van groepen functioneren groepen in de praktijk vaak moeizaam. Er is altijd wel gedoe en vaak hapert het in het bereiken van doelen. De vele    mogelijkheden die een team in theorie te bieden heeft, worden in de prakrijk zelden gerealiseerd.

In dit proces speelt de manier waarop we groepen begeleiden een grote rol. We noemen en groep zelfsturend, en vergeten het belang van leiderschap. We zijn onthand als het gaat om gezamenlijke reflectie. We zien niet het verschil tussen een groep en een netwerk. We gebruiken simpele brillen, zoals teamrollen of fasen van groepsontwikkeling, die geen recht doen aan de verborgen dynamiek en onderstromen in een team.

In de Module Effectieve Teams bieden we een  praktische en meervoudige kijk op het functioneren van teams en leren we groepen effectief  te begeleiden.

 

Inhoud en werkwijze

In de Masterclass Effectieve Teams maken we afwisselend gebruik van korte stukjes theorie en uitgebreide (ervarings-) oefeningen. We bieden inzichten uit onder meer de veranderkunde, organisatiekunde, de psychologie en filosofie. Centraal staan begrippen als eigenaarschap, zelfsturing, de verhouding tussen leiderschap en deelnemerschap, de rol van kritiek en onderstromen in organisaties.

Maar: the proof of the pudding is in the eating. Alleen door zelf met nieuwe inzichten aan de slag te gaan leer je de kennis toepassen en een eigen effectieve stijl van interveniëren ontwikkelen. Je leert waar blokkades in de ontwikkeling van groepen ontstaan, hoe je als begeleider andere posities kunt innemen en hoe je lastige situaties kunt doorbreken en veranderen.

Doelen van de tweedaagse zijn: inzicht in de werking van groepen, het vergroten van je vitaliteit, het uitbreiden van je handelingsrepertoire en het ontwikkelen van positieve werkrelaties met anderen.

 

Voor wie ?

De tweedaagse Masterclass is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de wetten en werking van effectieve teams. Er is geen specifieke voorkennis vereist, wel ervaring met het begeleiden of met deelname in groepen, Belangrijk is een open houding om zelf te willen te leren en je ervaring met anderen te willen delen.

In de oefeningen werken we met casuïstiek uit de eigen praktijk van deelnemers. Zo verwerft nieuwe inzichten in je eigen praktijk en ontwikkel je tegelijkertijd praktische handvatten voor verandering. Door je eigen ervaring en praktijkvragen in te brengen leer je meesterschap te ontwikkelen in je eigen context.

We werken met kleine groep van maximaal 8 deelnemers om een persoonlijk benadering mogelijk te maken.

 

Programma

Het programma van de Masterclass Effectieve Teams bestaat uit twee aaneengesloten dagen. Ter voorbereiding krijg je een programma en suggestie van literatuur die je eventueel kunt lezen (voor of na het volgen van de masterclass). In de Masterclass komen de volgende ontwerpen aan bod

 • systemisch werken
 • principes van high performance teams
 • principes van dialoog
 • organisaties als responsieve processen
 • effectieve interventies
 • werken met onderstromen
 • rol en functie van emoties

Na afronding van de Masterclass ontvang je een certificaat van deelname. De training kan ook in company worden gegeven. Minimum aantal deelnemers is zes.

 

Trainers

Jürg Thölke (1965) begeleidt mensen in organisaties rond het aangaan van ingewikkelde vraagstukken. Jürg is zelfstandig en daarnaast verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Nyenrode Business Universiteit. Zijn focus is leiderschap en leren in organisaties. Hij promoveerde aan de TU Delft op het gebied van Innovaties.

Rombout van den Nieuwenhof (1958) is coach en begeleider van teams en organisaties in verandering. Hij is eigenaar van ZENO Organisatieontwikkeling en werkt in een netwerk van zelfstandige adviseurs en opleidingsinstituten. Rombout studeerde psychologie in Nijmegen en psychotherapie in Amsterdam en promoveerde op complexe veranderingen in organisaties.

 

Praktisch

Locatie:           De raadzaal

Dorpstraat 30a

3945 BL Cothen

kosten:            € 485,- (vrij van BTW)

groep:              maximaal 8 personen

Inschrijven:     zeno-organisatieontwikkeling.nl

masterclasscoaching.nl

Recommandaties:
Constructieve communicatie

Goede communicatie is de kern van elke professie, van elk team en van elke organisatie. Of het nu gaan om informatieoverdracht, het motiveren van mensen, het voeren van overleg of het geven van feedback: de spil is communicatie.

In deze module bieden we inzicht in patronen van commutatie en concrete handvatten voor de eigen praktijk. Je leert hoe blokkades ontstaan en hoe je lastige situaties kunt veranderen. We werken met korte stukjes theorie en casussen uit de eigen praktijk van deelnemers. Doelen zijn: beter inzicht in communicatie, het uitbreiden van je handelingsrepertoire en het ontwikkelen van positieve werkrelaties.

De module is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de wetten en werking van effectieve communicatie. Belangrijk is een open houding om zelf te willen te leren en je ervaring met anderen te willen delen.

 • Tijd: van 09.30 – 1630 uur
 • Datum: nnb
 • Aantal deelnemers: 6 – 8
 • Plaats: Cothen, De Raadzaal
 • Prijs: € 525,- (1 dag, vrij van BTW)

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Teams in organisatieontwikkeling

Teamcoaching door ZENO is gericht op het verhogen van de samenwerking en handelingsbekwaamheid van teams. Effectief samenwerken begint met het vaststellen van een gezamenlijk doel en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Verdiepende vragen leggen vervolgens onderliggende patronen bloot die volwassen gedrag en effectief handelen in de weg staan. Teamcoaching meer dan teambuilding, omdat het ook gaat omdat het gaat om het ontwikkelen van effectieve handelingsalternatieven.

Wij begeleiden teams in series van doorgaans vijf bijeenkomsten.

 • Tijd: van 09.30 – 12.00 uur
 • Datum: in overleg
 • Aantal deelnemers: 4 – 7
 • Plaats: op locatie
 • Prijs: € 100.- per persoon per bijeenkomst

Zoek je een  incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
JaNee

* [verplichte veld]JaNee