Regelmatig krijg ik de vraag wat ‘goede’ boeken of artikelen zijn om te lezen. Dat is natuurlijk afhankelijk van de specifieke vraag en de context. Op de pagina Publicaties geef ik een overzicht van recent eigen werk. Op deze pagina bied ik een overzicht van artikelen die ik inspirerend vind en vaak gebruik in programma’s.

Basisliteratuur:

Podcast en televisie:

Daarnaast is het mogelijk literatuur per thema te organiseren. Ik volg hier eveneens de lijn van de programma’s van ZENO, en met name Verbindend Veranderen.

Waarderend organiseren

Belangrijke steunpilaar is hier Appreciative Inquiry (AI). Een beweging in organisatiekunde en veranderkunde die positieve benadering van complexe vraagstukken centraal stelt. AI is de laatste jaren uitgewaaierd naar een veelvoud van praktijken, denk aan het werk van Coopperrider, Marshak & Bushe, Barbara Fredrickson, etc.

Literatuur:
Podcast en televisie:

Open waarnemen

Open waarnemen sluit aan op de fenomenologische en hermeneutische traditie (de traditie die ingaat op de constructie van betekenis). Het gaat ervan uit dat we altijd interpreteren als we waarnemen. Open waarnemen probeert van een nood een deugd te maken, door dicht bij de subjectieve waarneming te blijven en die open te stellen voor dialoog.

Literatuur:
Podcast en televisie:

Onderstromen transformeren

Organisaties, of beter gezegd, elke menselijke relatie kent onderstromen. Dat kunnen ervaringen zijn met veranderprocessen uit het verleden, culturele fenomenen, bepaalde voorkeurspraktijken voor veranderprocessen, psychologische processen, etc. Van belang is goed oog te hebben voor het type dynamiek dat zich afspeelt, alsook mogelijkheden te vinden om ermee om te gaan.

Literatuur:
Podcast en televisie:

Werken in netwerken

Organisatiestructuren veranderen, van starre structuren, naar teamwerk, zelfsturende taakgroepen, naar open en fluïde structuren zoals zelforganiserende groepen en netwerken. De grens tussen binnen en buiten verandert, maar ook de aansturing, het vormgeven van veranderingen en leerprocessen.

Literatuur:
Podcast en televisie:

Verschil maken

In organisatieveranderingstrajecten wordt vaak gehandeld vanuit ‘meer van hetzelfde’. Een onderliggend paradigma wordt herhaald, in plaats van naar een andere logica over te schakelen. Voorbeelden zijn natuurlijk Argyris en Schön met hun double loop leren, maar ook door andere noties op organisaties toe te staan. Een organisatie als COP, Community Of Practitioners, bijvoorbeeld. Of een andere didactische vormgeving van veranderingsprocessen, zoals ik met Sven De Weerdt in Didactiek van de Liefde heb beschreven.

Literatuur:
Podcast en televisie:

 

Ethisch en narratief leiderschap

In het achtste werkatelier worden de thema’s narrativiteit, ethiek en leiderschap samengevoegd. Verhalen die leiders vertellen werken anders dan analyses. Verhalen hebben niet alleen een andere logica, maar ook een andere ethiek. Ethisch en narratief leiderschap gaat echter niet over vertelkunst (storytelling), maar over de manier waarop iemand eenheid schept en betekenis geeft door verhalen.

Literatuur:
Podcast en televisie:

Weerstand en begrenzing

Tot slot gaan we in op de onderwerpen weerstand en begrenzing. Veel verandervisies beginnen met de weerstand die mensen kunnen hebben tegen verandering. Wij sluiten ermee af. Goed omgaan met weerstand doe je door onderliggende conflicten te onderzoeken waarop de afweer is gericht (cfr Malan). Leiders die begrenzen kennen het verschil tussen een (on)echt ‘ja’ en een (on)echt ‘nee’.

Literatuur:
Podcast en televisie: