Praktische Basisinzichten in Transactionele Analyse (101)

Een medewerker die zich bazig gedraagt. Managers die altijd maar druk, druk, druk zijn. Ingewikkelde samenwerking binnen een team of tussen teams. Lastige communicatiepatronen die zich steeds weer herhalen.
Met Transactionele Analyse (TA) worden de onderstromen in zulke processen bloot gelegd en kunnen volwassen relaties zich herstellen. Relaties die uitgaan van de volwassen autonomie van mensen, waardoor het samenwerken met anderen weer boeiend en productief wordt.

In twee bijeenkomsten van één dag reiken we de praktische basisinzichten uit TA aan. We werken met korte theoretische introducties en uitgebreide ervaringsoefeningen om je de basis van TA toe te eigenen.

• Tijd: van 9.30 – 16.00 uur
• Datum: in overleg
• Aantal deelnemers: 6 – 8
• Plaats: Cothen, De Raadzaal
• Prijs: € 585.- per persoon (2 dagen)

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Oplossingsgericht Coachen (introductie)

Oplossingsgericht coachen in een aanpak die snel en effectief werkt. Kerngedachte is dat de coache het best geholpen is met praktische oplossingen die hij of zij zelf bedenkt. Basisvraag is ‘Wat moeten we vandaag bespreken zodat dit gesprek voor jou nuttig al zijn?’ De coach is waarderend en onderzoekt mogelijkheden waarmee men zelf  aan de slag wil.

In deze module maak je kennis met oplossingsgericht coachen en krijg je handvatten om zelfstandig coachgesprekken te kunnen voeren. Aan het einde van de middag wordt een startcertificaat verstrekt.

 • Tijd: van  9.30 – 16.00 uur
 • Datum: in overleg
 • Aantal deelnemers: 6- 8
 • Plaats:
 • Prijs: 450.- per persoon

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:

Vaak is coachend leidinggeven de meest effectieve stijl van leidinggeven. Veel managers hebben echter moeite om medewerkers in hun kracht te zetten door goed te luisteren en het stellen van open vragen. Vaak staan analyses, oplossingen of oordelen een open houding in de weg.

In deze module krijg je inzicht in je eigen leiderschapsstijl en leer je diverse technieken van coachend leidinggeven concreet toepassen in je praktijk. Aan het einde van de tweedaagse wordt een certificaat verstrekt.

 • Tijd: van 09.30 – 16.00 uur
 • Datum: xxxx
 • Aantal deelnemers: 6- 8
 • Plaats:
 • Prijs: € 595,- per persoon

Zoek je een  incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Stone

Goed leidinggeven vraagt diep inzicht in menselijk gedrag. Een effectieve managers is vaak een halve psycholoog. Belangrijk is te weten wat mensen drijft en hoe een organisatie optimale samenwerking kan bevorderen. In deze module leer je de belangrijkste inzichten uit de organisatiepsychologie kennen en toepassen in je eigen praktijk.

 • Tijd: drie dagen van 09.30 – 16.30 uur
 • Datum: in overleg
 • Aantal deelnemers: 6- 8
 • Plaats:
 • Prijs: € 1350.- per persoon

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Psychologie voor leidinggevende

Deze module gaat over het begrijpen van en effectief leren omgaan met verschillende karakters en gedrag van je medewerkers. Doel is je eigen effectiviteit, invloed en overtuigingskracht te versterken door te sturen op de autonomie van de medewerker. We onderzoeken door welke ‘bril’ je als leidinggevende naar de wereld kijkt en werken met basisbegrippen uit de klinische psychologie, veranderkunde en Transactionele Analyse.

 • Tijd: drie dagen van 09.30 – 16.30 uur
 • Datum: xxxx
 • Aantal deelnemers: 6- 8
 • Plaats:
 • Prijs: € 1350.- per persoon

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Enneagram voor managers

Het enneagram is een eeuwenoude indeling in negen karaktertypen. De oorsprong ligt in het soefisme en is verder ontwikkeld door Gurdijeff, Dave Daniels, Virginia Price en Helen Palmer. Met het Enneagram kun je mensen effectiever begeleiden en betere samenwerking stimuleren. De opleiding  is geschikt voor managers, trainers, HRM-ers, hulpverleners, leraren. In deze module leer je de basis van het Enneagram kennen, een enneagram interview af te nemen en passende interventies te doen.   Diverse organisaties maakten reeds gebruik van enneagram, zoals ABN-AMRO, VNG, De Belastingdienst, Vodafone.

 • Tijd: drie dagen van 09.30 – 16.30 uur
 • Datum: xxxx
 • Aantal deelnemers: 6- 8
 • Plaats:
 • Prijs: € 1050.- per persoon

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
Effectief Teamcoachen

Groepen zijn de bouwstenen van vitale organisaties. Ze bepalen of resultaten effectief worden bereikt. Of het nu gaat om werkgroepen, om zelfsturend teams of om netwerken binnen en tussen organisaties. In groepen wordt kennis en ervaring gedeeld, ontstaan spontaan leerprocessen en zijn afstemming en concrete afspraken mogelijk. Zonder team komt individueel talent niet tot bloei. Zonder talent komen groepen niet boven het maaiveld uit. Effectieve teams zijn de bakermat voor resultaat, continuïteit, voor groei en voor vernieuwing.

Ondanks de centrale rol en het belang van groepen functioneren groepen in de praktijk soms moeizaam. Er is gedoe en het hapert in het bereiken van doelen. De vele  mogelijkheden die een team in theorie te bieden heeft, worden in de praktijk niet gerealiseerd.

In dit proces speelt de manier waarop we groepen begeleiden een grote rol. We noemen en groep zelfsturend, en vergeten het belang van leiderschap. We zijn onthand als het gaat om gezamenlijke reflectie. We maken geen verschil tussen een groep en een netwerk. We gebruiken simpele brillen, zoals teamrollen of fasen van groepsontwikkeling, die geen recht doen aan de verborgen dynamiek en onderstromen in een team.

In de Module Effectieve Teams bieden we een  praktische en meervoudige kijk op het functioneren van teams en leren we groepen effectief  te begeleiden.

Inhoud en werkwijze

In de Masterclass Effectieve Teams maken we afwisselend gebruik van korte stukjes theorie en uitgebreide (ervarings-) oefeningen. We bieden inzichten uit onder meer de veranderkunde, organisatiekunde, de psychologie en filosofie. Centraal staan begrippen als eigenaarschap, zelfsturing, de verhouding tussen leiderschap en deelnemerschap, de rol van kritiek en onderstromen in organisaties.

Maar: the proof of the pudding is in the eating. Alleen door zelf met nieuwe inzichten aan de slag te gaan leer je de kennis toepassen en een eigen effectieve stijl van interveniëren ontwikkelen. Je leert waar blokkades in de ontwikkeling van groepen ontstaan, hoe je als begeleider andere posities kunt innemen en hoe je lastige situaties kunt doorbreken en veranderen.

Doelen van de tweedaagse zijn: inzicht in de werking van groepen, het vergroten van je vitaliteit, het uitbreiden van je handelingsrepertoire en het ontwikkelen van positieve werkrelaties met anderen.

Voor wie ?

De tweedaagse Masterclass is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de wetten en werking van effectieve teams. Er is geen specifieke voorkennis vereist, wel ervaring met het begeleiden of met deelname in groepen, Belangrijk is een open houding om zelf te willen te leren en je ervaring met anderen te willen delen.

In de oefeningen werken we met casuïstiek uit de eigen praktijk van deelnemers. Zo verwerft nieuwe inzichten in je eigen praktijk en ontwikkel je tegelijkertijd praktische handvatten voor verandering. Door je eigen ervaring en praktijkvragen in te brengen leer je meesterschap te ontwikkelen in je eigen context.

We werken met kleine groep van maximaal 8 deelnemers om een persoonlijk benadering mogelijk te maken.

Programma

Het programma van de Masterclass Effectieve Teams bestaat uit twee aaneengesloten dagen. Ter voorbereiding krijg je een programma en suggestie van literatuur die je eventueel kunt lezen (voor of na het volgen van de masterclass). In de Masterclass komen de volgende ontwerpen aan bod

 • systemisch werken
 • principes van high performance teams
 • principes van dialoog
 • organisaties als responsieve processen
 • effectieve interventies
 • werken met onderstromen
 • rol en functie van emoties

Na afronding van de Masterclass ontvang je een certificaat van deelname. De training kan ook in company worden gegeven. Minimum aantal deelnemers is zes.

Trainers

Jürg Thölke (1965) begeleidt mensen in organisaties rond het aangaan van ingewikkelde vraagstukken. Jürg is zelfstandig en daarnaast verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Nyenrode Business Universiteit. Zijn focus is leiderschap en leren in organisaties. Hij promoveerde aan de TU Delft op het gebied van Innovaties.

Rombout van den Nieuwenhof (1958) is coach en begeleider van teams en organisaties in verandering. Hij is eigenaar van ZENO Organisatieontwikkeling en werkt in een netwerk van zelfstandige adviseurs en opleidingsinstituten. Rombout studeerde psychologie in Nijmegen en psychotherapie in Amsterdam en promoveerde op complexe veranderingen in organisaties.

Praktisch

Locatie:        De raadzaal
Dorpstraat 30a
3945 BL Cothen
kosten:         € 585,- (vrij van BTW)
groep:           maximaal 8 personen
Inschrijven:   zeno-organisatieontwikkeling.nl

Recommandaties:
High Performance Teams

Organisaties in de zorg hebben te maken met een complexe dynamiek. De centrale vraag  ‘op welke manier leveren we verantwoorde en haalbare zorg’ vraagt om nieuwe inzichten en de ontwikkeling van nieuwe praktijken. In het programma ‘Ontwikkelen van Effectieve Zorgorganisaties’ bieden we handvatten die nodig zijn om tot te komen tot effectieve zorgorganisaties. Doelen van het programma zijn: inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen, het vergroten van zelfbewustheid en interventies uitvoeren die ontwikkelingen daadwerkelijk verder brengen. Er is aandacht voor persoonlijke aspecten en we kijken met een scherp oog naar wat de praktijkopgave vergt. We leren voetangels en klemmen ombuigen naar productieve interacties en slimme werkprocessen. In het programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Visie op zorg
 • 1e, 2e en 3e orde denken
 • Leefwereld, systeemwereld en persoonlijke ervaring
 • Complexiteit en Leiderschap
 • Kracht van heldere rollen en verwachtingen
 • Omgaan met kwetsbaarheid en beperking van de leider in veeleisende dynamiek en verandering
 • Principes van High Performance Teams
 • Verschil tussen analyse en dialoog
 • Conflicthantering en het omgaan met verschillen
 • Weerstand en cultuurverandering

Dit programma wordt enkel in company aangeboden

 • Tijd: 2 x 2 dagen van 09.30 – 16.30 uur
 • Datum: in overleg
 • Aantal deelnemers: 6-10
 • Plaats: in overleg
 • Prijs: € 1050.- per persoon
 • Begeleiders: René Ravenhorst & Rombout van den Nieuwenhof

Wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:
High Performance Teams

Als jonge professional sta je vaak voor lastige keuzes. Je promotietraject gaat de laatste fase in. Je wilt je specialiseren als manager of als arts. Er komen verschillende leuke banen op je pad. Je bent een aantal werkzaam binnen een vakgebied en overweegt een overstap. Mogelijkheden te over. Maar kiezen voelt soms ook als verliezen. Hoe ga je daarmee om? Wat is dan wijsheid en hoe kom je tot een goede keuze?

In deze Masterclass voor Young Professionals staan we stil bij de ‘Kunst van het Kiezen’. We helpen je zicht te krijgen op je loopbaan en andere grote keuzes in je leven. We werken met korte blokjes theorie en oefeningen die je diep inzicht geven in jouw talenten en in wat voor jou belangrijk is. Daarmee ontwikkel je de competenties om zelf je werk en leven te sturen.

De Masterclass is bedoeld voor jonge professionals, die 3 tot 10 jaar werkervaring hebben. Voor jonge professionals die voor een lastige keuze staan of willen leren om bewust te kiezen in moeilijke vraagstukken. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Wel een open leerhouding en de bereidheid en nieuwsgierigheid om naar jezelf te kijken en jezelf beter te leren kennen. We werken in kleine groepen van maximaal 10 deelnemers om een persoonlijke benadering mogelijk te maken.

Het programma bestaat uit twee (losse) dagen, met een tussentijd van twee à drie weken. In de eerste dag reiken we je handvatten aan om je zelfinzicht te vergroten. Daarmee kun je zelf aan de slag. Tijdens de tweede dag bespreken we je vorderingen, verdere verdieping en krijg je persoonlijke coaching van de begeleiders. In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Arbeidsmarkt anno 2019 (in een VUCA wereld)
 • Kan ons brein eigenlijk wel kiezen?
 • De waarde van dilemma’s
 • Verkennen van mijn talenten
 • Wat is belangrijk in mijn werk en leven?
 • Hoe krijg ik de loopbaan die ik graag wil (wat is daarvoor nodig)?

Praktisch:

 • Tijd: van 9.30 – 16.00 uur
 • Datum: nnb
 • Aantal deelnemers: 8-10
 • Plaats: Cothen, De Raadzaal
 • Prijs: € 785.- per persoon (2 dagen, vrij van BTW)
 • Begeleiders: Maike Taconis & Rombout van den Nieuwenhof

Zoek je een  incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Recommandaties:


  * [verplichte veld]