Praktische Basisinzichten in Transactionele Analyse (101)

Een medewerker die zich bazig gedraagt. Managers die altijd maar druk, druk, druk zijn. Ingewikkelde samenwerking binnen een team of tussen teams. Lastige communicatiepatronen die zich steeds weer herhalen.
Met Transactionele Analyse (TA) worden de onderstromen in zulke processen bloot gelegd en kunnen volwassen relaties zich herstellen. Relaties die uitgaan van de volwassen autonomie van mensen, waardoor het samenwerken met anderen weer boeiend en productief wordt.

In twee bijeenkomsten van één dag reiken we de praktische basisinzichten uit TA aan. We werken met korte theoretische introducties en uitgebreide ervaringsoefeningen om je de basis van TA toe te eigenen.

• Tijd: van 9.30 – 16.00 uur
• Datum: 2 en 16 april 2019
• Aantal deelnemers: 6 – 8
• Plaats: Cothen, De Raadzaal
• Prijs: € 485.- per persoon (2 dagen)

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Oplossingsgericht Coachen (introductie)

Oplossingsgericht coachen in een aanpak die snel en effectief werkt. Kerngedachte is dat de coache het best geholpen is met praktische oplossingen die hij of zij zelf bedenkt. Basisvraag is ‘Wat moeten we vandaag bespreken zodat dit gesprek voor jou nuttig al zijn?’ De coach is waarderend en onderzoekt mogelijkheden waarmee men zelf  aan de slag wil.

In deze module maak je kennis met oplossingsgericht coachen en krijg je handvatten om zelfstandig coachgesprekken te kunnen voeren. Aan het einde van de middag wordt een startcertificaat verstrekt.

 • Tijd: van  9.30 – 16.00 uur
 • Datum: xxxx
 • Aantal deelnemers: 6- 8
 • Plaats:
 • Prijs: 450.- per persoon

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Vaak is coachend leidinggeven de meest effectieve stijl van leidinggeven. Maar veel managers hebben moeite om medewerkers in hun kracht te zetten door goed te luisteren en het stellen van open vragen. Vaak staan analyses, oplossingen of oordelen een open houding in de weg.

In deze module krijg je inzicht in je eigen leiderschapsstijl en leer je diverse technieken van coachend leidinggeven concreet toepassen in je praktijk. Aan het einde van de tweedaagse wordt een certificaat verstrekt.

 • Tijd: van 09.30 – 16.00 uur
 • Datum: xxxx
 • Aantal deelnemers: 6- 8
 • Plaats:
 • Prijs: € 450,- per persoon

Zoek je een  incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Stone

Goed leidinggeven vraagt diep inzicht in menselijk gedrag. Een effectieve managers is vaak een halve psycholoog. Belangrijk is te weten wat mensen drijft en hoe een organisatie optimale samenwerking kan bevorderen. In deze module leer je de belangrijkste inzichten uit de organisatiepsychologie kennen en toepassen in je eigen praktijk.

 • Tijd: drie dagen van 09.30 – 16.30 uur
 • Datum: xxxx
 • Aantal deelnemers: 6- 8
 • Plaats:
 • Prijs: € 1350.- per persoon

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Psychologie voor leidinggevende

Deze module gaat over het begrijpen van en effectief leren omgaan met verschillende karakters en gedrag van je medewerkers. Doel is je eigen effectiviteit, invloed en overtuigingskracht te versterken door te sturen op de autonomie van de medewerker. We onderzoeken door welke ‘bril’ je als leidinggevende naar de wereld kijkt en werken met basisbegrippen uit de klinische psychologie, veranderkunde en Transactionele Analyse.

 • Tijd: drie dagen van 09.30 – 16.30 uur
 • Datum: xxxx
 • Aantal deelnemers: 6- 8
 • Plaats:
 • Prijs: € 1350.- per persoon

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

Enneagram voor managers

Het enneagram is een eeuwenoude indeling in negen karaktertypen. De oorsprong ligt in het soefisme en is verder ontwikkeld door Gurdijeff, Dave Daniels, Virginia Price en Helen Palmer. Met het Enneagram kun je mensen effectiever begeleiden en betere samenwerking stimuleren. De opleiding  is geschikt voor managers, trainers, HRM-ers, hulpverleners, leraren. In deze module leer je de basis van het Enneagram kennen, een enneagram interview af te nemen en passende interventies te doen.   Diverse organisaties maakten reeds gebruik van enneagram, zoals ABN-AMRO, VNG, De Belastingdienst, Vodafone.

 • Tijd: drie dagen van 09.30 – 16.30 uur
 • Datum: xxxx
 • Aantal deelnemers: 6- 8
 • Plaats:
 • Prijs: € 1050.- per persoon

Zoek je een incompany-traject? Of wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.

High Performance Teams

Organisaties in de zorg hebben te maken met een complexe dynamiek. De centrale vraag  ‘op welke manier leveren we verantwoorde en haalbare zorg’ vraagt om nieuwe inzichten en de ontwikkeling van nieuwe praktijken. In het programma ‘Ontwikkelen van Effectieve Zorgorganisaties’ bieden we handvatten die nodig zijn om tot te komen tot effectieve zorgorganisaties. Doelen van het programma zijn: inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen, het vergroten van zelfbewustheid en interventies uitvoeren die ontwikkelingen daadwerkelijk verder brengen. Er is aandacht voor persoonlijke aspecten en we kijken met een scherp oog naar wat de praktijkopgave vergt. We leren voetangels en klemmen ombuigen naar productieve interacties en slimme werkprocessen. In het programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Visie op zorg
 • 1e, 2e en 3e orde denken
 • Leefwereld, systeemwereld en persoonlijke ervaring
 • Complexiteit en Leiderschap
 • Kracht van heldere rollen en verwachtingen
 • Omgaan met kwetsbaarheid en beperking van de leider in veeleisende dynamiek en verandering
 • Principes van High Performance Teams
 • Verschil tussen analyse en dialoog
 • Conflicthantering en het omgaan met verschillen
 • Weerstand en cultuurverandering

Dit programma wordt enkel in company aangeboden

 • Tijd: 2 x 2 dagen van 09.30 – 16.30 uur
 • Datum: in overleg
 • Aantal deelnemers: 6-10
 • Plaats: in overleg
 • Prijs: € 1050.- per persoon
 • Begeleiders: René Ravenhorst & Rombout van den Nieuwenhof

Wil je een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ZENO Organisatieontwikkeling (zie hiernaast) of bel naar 06-16480847.
JaNee

* [verplichte veld]JaNee