Rombout weet als geen ander gedragspatronen in organisaties te benoemen en bespreekbaar te maken. Dat deed hij als gespreksleider van reflectiebijeenkomsten van gemeente Woerden. Bij deze bijeenkomsten waren projectmedewerkers, projectleiders, managers, directeuren en bestuurders aanwezig. Met respect voor alle aanwezigen stelde Rombout vraagstukken op het gebied van samenwerking en leiderschap aan de orde. Het waren ontzettend leerzame bijeenkomsten, waarbij betrokkenen met nieuwe inzichten de bijeenkomst verlieten. Ik kan iedere organisatie een reflectiesessie met Rombout aanbevelen.

Gerda Bathoorn
Manager Projectmanagement Gemeente Vlaardingen

Het waren ontzettend leerzame bijeenkomsten
Het waren ontzettend leerzame bijeenkomsten

Jezelf een spiegel voorhouden was mij al niet vreemd. Met behulp van Rombout lukt het om daar keer op keer een verdiepingsslag te maken. Nieuwe of soms ondergesneeuwde stukjes van jezelf te vinden waar ontwikkeling mogelijk is waardoor je een sterker mens wordt.

Mirjam van der Werff
COO One Shoe

Keer op keer verdiepingsslag

Als informatiemanager werk ik op het snijvlak van business en ICT. Omdat ICT-oplossingen vaak gepaard gaan met veranderingen, wilde ik graag meer kennis en ervaring opdoen met veranderkunde. Nieuw voor mij was de methode van het waarderend onderzoeken. In plaats van meteen een probleem te willen oplossen probeer je met elkaar de situatie  langs verschillende invalshoeken te analyseren. En je gaat op zoek naar wat wérkt in plaats van wat er verkeerd gaat. In de praktijk zorgde deze insteek voor veel betrokkenheid en energie.

Rombouts diepgaande kennis over veranderprocessen en zijn vermogen om op een respectvolle wijze scherpe en heldere vragen te stellen hebben mij verder geholpen. Nu komt het erop aan deze inzichten te gaan gebruiken bij de complexe uitdagingen waar onze organisatie voor staat.  

Michiel Broekman
Informatiemanager Gemeente Oss

Op zoek naar wat wérkt