Rombout is een inspirerende, warme en benaderbare coach met veel kennis. Tijdens het onderdeel intervisie van het Advanced Management Program (AMP) van Nyenrode  heeft hij zich niet alleen verdiept in de coachee of de groep, maar vooral in de context. Door oefeningen die inzicht hebben gegeven in mijn handelen heb ik meer zelfinzicht gekregen. Hij doet dit op een empathische en warme wijze waardoor je je direct op je gemak voelt. Hij is teamgericht en bereid zich aan te passen en mee te denken met de behoefte van het team. Een hele fijne en prettige coach om mee samen te mogen werken!

Johan van Hees
Independent Interim Executive JBR One Shoe

Meedenken met het team

Ik heb Rombout leren kennen en waarderen tijdens de intervisie sessie van het Advanced Management Programma op Nyenrode.
Deze sessies hebben mij een enorm inzicht gegeven in mijn eigen levenshouding en functioneren binnen een zeer diverse groep maar zeker ook als individu.
Rombout geeft de ruimte om op een zeer vertrouwelijke en integere manier naar jezelf te laten kijken zonder een oordeel te vormen. De begeleiding was warm en goed. De sessies hebben een grote indruk achtergelaten zowel bij mij als de groep.
Het credo van het AMP is “afstand nemen om scherper te zien.” Dit is een waarheid geworden.

Perry Roolvink
Managing Director FSC Training BV

Op zoek naar de kern
Afstand nemen om scherper te zien

Onder leiding van Rombout volgde ik de intervisie in het Advanced Management Program van Nyenrode. Met grote rust en veel respect voor de mensen die zich kwetsbaar naar elkaar opstelden, was Rombout in staat om het inzicht en zelfinzicht van de deelnemers te verdiepen. En iedereen kwam aan bod.

Mij geeft de intervisie geleerd beter en zonder oordeel te luisteren. Horen om te begrijpen. Ook zijn mijn uitdagingen helderer geworden en ik kreeg concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan. Deze handvatten zijn me door iedereen uit onze groep aangereikt waardoor we met elkaar een gevoel van ondersteuning en verbinding overhielden.

Voor dit alles ben ik hem zeer dankbaar.

Olaf ten Hoopen
Bestuursvoorzitter Mth Accountants en Adviseurs

Luisteren om te begrijpen

Rombout heb ik leren kennen tijdens intervisie als onderdeel van het Advanced Management Programma op Nyenrode. In tegenstelling tot een aantal in mijn groep was ik al bekend met intervisie. Wat ik zeer op prijs heb gesteld tijdens dit traject van een jaar, is dat hij is staat is om vanuit integriteit en zorgvuldigheid richting en sturing aan de groep én het individu te geven. Hij doet dit vanuit oprechte nieuwsgierigheid en schroomt niet om altijd te kijken naar nieuwe wegen die dienend zijn aan het proces. Hij is niet oordelend en is in staat om zowel leiding te geven aan een groep alsook gelijktijdig onderdeel te zijn door zichzelf te durven laten zien. Hierbij is authenticiteit een vereiste. En hij heeft ook nog eens humor! Ik heb van hem kunnen leren en ben weer een stap verder in mijn persoonlijke ontwikkeling.
Nogmaals bedankt Rombout!

Jolanda Knorren
Bestuurder Rastergroep

Teamontwikkeling – vanuit integriteit richting geven
Vanuit integriteit richting geven

Binnen het Advanced Management Programma op Nyenrode heb ik voor het eerst kennis mogen maken met intervisie onder begeleiding van Rombout. In een zeer diverse groep hebben we gedurende het programma op gepaste wijze aandacht kunnen besteden aan ieders individuele ontwikkeling. Hierbij was er voldoende ruimte om in een vertrouwelijke setting verder te komen binnen de context van de opleiding. Achteraf was het een zeer verrassende en dynamische periode die een grote indruk heeft achtergelaten met bijzondere impact op de deelnemers.

KlaasJan Swager
Marketing directeur Foreco

Aandacht voor ontwikkeling
Aandacht voor ontwikkeling