“Om te komen tot strategisch accountmanagement hebben we als team een proces van action learning gevolgd. Leren onderzoeken en leren veranderen. Geen syllabus, maar werkateliers met ruimte voor zelf denken en zelf doen.

Rombout coacht je hierin door je te laten zien wat te remt. Het is aan jou om die rem er af te halen en de regie te nemen. De intervisie-bijeenkomsten tussentijds, brachten veel nieuw inzichten, beter leren luisteren en de juiste vragen stellen en het (wandelend) coachen haalde me uit mijn comfortzone.

De leergang is nu ten einde, we moeten het action learning nu zelf vasthouden en ons doorontwikkelen met de instrumenten die we aangereikt hebben gekregen. Ons het strategisch en tactisch denken meer eigen maken. Het was een reis op weg naar trusted advisor.”

Bob Eijsma
Regionaal Accountmanager Centric

Tstimonial
Leergang Strategisch Account Management

Als team hadden we een complexe casus uit onze praktijken op tafel liggen waarin we al een aantal jaren bleven steken. Rombout heeft ons geholpen om het probleem te herleiden tot een proces, waarop we meer op afstand en op verschillende lagen ernaar konden kijken, met ook aandacht voor de personen en hun belangen. Zijn begeleiding was rustig vragend, ons begeleiden in keuzes maken, waar nodig ons van inzicht in processen voorzien. Hierbij toetste hij steeds of het voor ons zo herkenbaar en werkbaar was. Zijn begeleiding heeft ons als team middelen in handen gegeven om complexe vraagstukken te lijf te gaan en ons sterker gemaakt in onderlinge samenwerking.

Erwin Baas
Klinisch fysicus audioloog Kentalis

Vooruit komen – Organisatieontwikkeling
Vooruit komen is kleine stappen durven zetten

Ik ben  blijvend veranderd door het traject wat we als organisatie met Rombout hebben doorlopen -en breng dagelijks het geleerde in praktijk. Bijvoorbeeld bij moeilijke gesprekken. Ik kan complexe interne psychologische processen en valkuilen doorzien en ermee omgaan. De kern isr steeds: jezelf beter leren kennen, waardoor je effectief kunt sturen op duurzame resultaten en relaties. Iedereen kent de slogan ‘Een beter milieu begint bij jezelf.’ Na het traject met Rombout wil ik daaraan toevoegen:’ Verbindend veranderen begint bij je zelf!’

Maurice Heijnen
Hoofd MER-Omgevingsdienst

Een beter milieu begint bij jezelf
Een beter milieu begint bij jezelf

Toen ik starte als chef van de Dienst Executieve Ondersteuning (een dienst met ongeveer 600 politiemensen) hadden wij als MT sterk de behoefte aan een veranderslag en een nieuw richtsnoer voor de toekomst. In een tweedaagse  is een nieuwe richting ontwikkeld met aandacht voor de mens in de organisatie. Het resultaat was verheugend: 4 jaar later was 10% van de collega’s meer tevreden, was het ziekteverzuim fors gedaald (-5%!) en bovenal groeide de tevredenheid van interne en externe afnemers over onze diensten en producten. De mens en de organisatie doen er weer toe!

Districtschef Politie Amsterdam-Amstelland

Een nieuw richtsnoer voor de toekomst