Onder leiding van Rombout volgde ik de intervisie in het Advanced Management Program van Nyenrode. Met grote rust en veel respect voor de mensen die zich kwetsbaar naar elkaar opstelden, was Rombout in staat om het inzicht en zelfinzicht van de deelnemers te verdiepen. En iedereen kwam aan bod.

Mij geeft de intervisie geleerd beter en zonder oordeel te luisteren. Horen om te begrijpen. Ook zijn mijn uitdagingen helderer geworden en ik kreeg concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan. Deze handvatten zijn me door iedereen uit onze groep aangereikt waardoor we met elkaar een gevoel van ondersteuning en verbinding overhielden.

Voor dit alles ben ik hem zeer dankbaar.

Olaf ten Hoopen
Bestuursvoorzitter Mth Accountants en Adviseurs

Luisteren om te begrijpen

De kracht van Rombout van den Nieuwenhof is het creëren van ruimte in de communicatie. Zijn talent om zonder enig oordeel of interpretatie door te vragen naar de achterliggende beleving en de helderheid waarmee hij de diverse belevingen tot elkaar weet te brengen, zorgt voor verbinding, bewustzijn en een breder begrip bij alle betrokkenen.

Directie van een bank

Ruimte in de communicatie