De Taal van Verandering

Maar weinig veranderingsprocessen in organisaties verlopen succesvol. En als een aanpak op één plaats tot succes heeft geleid, wil dat nog niet zeggen dat deze in een andere situatie ook effectief zal zijn. Sommige principes…

Didactiek van de Liefde

In de wereld van training en coaching domineert een instrumentele benadering. Dat is een benadering die zich vooral richt op de ‘efficiency’ en ‘effectiviteit’ van leerprocessen, en die wellicht op het eerste gezicht plausibel of…

Didactics of Love

In our opinion, and that of many others, the instrumentalistic view has pervaded our society (Baart, 2004; Bouwen, 2002; Verstraeten, 2001, 2003). In our practices as coach, trainers and organizational consultants too,

Waarderend Organiseren

Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) staat voor een positieve kijk op verandering in organisaties. Meer betrokkenheid, meer succes en een duurzamer resultaat. ‘Waarderend Organiseren, Appreciative Inquiry: co-creatie van duurzame verandering’,