Bijzonder prettige sessies gehad met Rombout. Hij luistert goed naar je en ik voelde me daardoor begrepen.

Rombout probeert verbanden te leggenen heeft mij veel inzicht gegeven in patronen die ik in de loop der jaren heb ontwikkeld.

Door verschillende sessie te hebben gehad heb ik handvatten gekregen om deze patronen om een positieve manier te doorbreken. 

Frederique Vermeij
Projectmanager iO Utrecht

Inzicht in oude patronen

In een periode van onrust en onzekerheid heeft Rombout heel veel houvast gegeven. Door kritische vragen te stellen en in te zoomen op het probleem en de vraag achter de vraag zijn we samen tot nieuwe inzichten gekomen. Deze inzichten hebben nieuwe perspectieven gegeven over de situatie(s) waarin ik me bevond. 

De kennis en expertise van Rombout, maar ook de warmte en betrokkenheid als persoon, heeft ervoor gezorgd dat we vrij snel concrete stappen konden zetten. Het voelde voor mij ontzettend fijn om actief bezig te zijn met de problematiek en aantoonbare resultaten te boeken in een moeilijke periode.

Ik zal onze gesprekken altijd bij mij dragen en positief op terug kijken, dank daarvoor!   

Niki van Santen
User Experience DesigneriO Utrecht

Snel concrete stappen zetten

Rombout is scherp op wat er speelt en luistert aandachtig. Hij geeft je het vertrouwen en de ruimte om aan te sluiten en zelf ook daar te komen. Samen bekijk je naar wat op dat moment belangrijk voor je is vanuit meerdere perspectieven zodat je zelf invulling kan geven aan hoe je hiermee om zou willen gaan. Enkel door vragen en observeren kijkt hij met je mee. Ik heb het als enorm veilig, helpend, leerzaam en ondersteunend ervaren. Ik zou Rombout absoluut aanraden. Maar wel zelf écht willen, hij gaat het niet van je overnemen. 

Lars Veerhoff
onderwijswetenschapper Fontys Hogescholen

Samen kijken wat belangrijk voor je is

Mede door zijn rustige uitstraling en zijn uitnodigende houding in de gespreksvoering ontstond er vrijwel meteen in de kennismaking met Rombout een vertrouwd en veilig gevoel. Zijn inhoudelijke senioriteit als psycholoog en kenner van dynamische veranderprocessen hielpen mij enorm bij mijn ontwikkelvraag.

Door actief te luisteren, te analyseren, te ordenen en beeldend te maken gaf hij mij handvatten om de diepere lagen achter mijn vraagstuk te herkennen. Zijn aanpak is waarderend, scherp en een verrassende mix van veranderkunde, coaching en counseling.

Waar het waarde toevoegt zet hij vanuit zijn wetenschappelijke kennis flexibel verschillende technieken in zoals Transactionele Analyse, (het vrije kind), groepsdynamica of benaderd hij situaties systemisch.

Soms moest ik even door een ‘brandnetelbosje’, want ik ontsnapte niet aan zijn opdrachten om in de praktijk aan de slag te gaan, maar steeds meer voelde de sessies als een oase van inzichten waar ik zowel privé als in mijn werk baat bij heb.

De verschillende sessies droegen bij aan meer inzicht in (mijn) patronen en gedrag, de systemische context van mijn werk en privé, acties en reacties, rol-clearancy, autonomie en daarmee een impuls aan mijn repertoire en handelingsperspectief.

Rombout verrijkt met impact en verbindt met het grootste gemak verleden, heden en toekomst. Via zijn maatwerkaanpak maakt hij investeren in je ontwikkeling iets waar je naar uit kijkt.

Rita Antonides
Transitiemanager ABD Interim

Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd
Een oase van inzichten

Tijdens een aantal coaching gesprekken heb ik Rombout ervaren als deskundig en doortastend, op het juiste moment de juiste vraag stellen is iets dat hij zeker beheerst.

Mij heeft het geholpen meer focus te krijgen op zaken die belangrijk zijn en de juiste prioriteiten te stellen.

Behalve als professionele coach is hij ook in staat om concrete adviezen te geven op het gebied van organisatiestructuur en veranderingsprocessen richting meer zelfsturing.

Tom Seesing
Head of Operations Nedap Livestock Management

Op het juiste moment de juiste vraag stellen

Rombout is scherp op hetgeen wat er speelt en luistert aandachtig. Hij geeft je het vertrouwen en de ruimte om aan te sluiten en zelf ook daar te komen. Samen bekijk je naar wat op dat moment belangrijk voor je is vanuit meerdere perspectieven zodat je zelf invulling kan geven aan hoe je hiermee om zou willen gaan. Enkel door vragen en observeren kijkt hij met je mee. Ik heb het als enorm veilig, helpend, leerzaam en ondersteunend ervaren. Ik zou Rombout absoluut aanraden. Maar wel zelf écht willen, hij gaat het niet van je overnemen.

Lars Veerhoff
onderwijswetenschapper Fontys Hogescholen

Samen kijken wat belangrijk voor je is

Bij Rombout volgde ik een persoonlijk coachingstraject gericht op loopbaan coaching en persoonlijke ontwikkeling. Rombout is direct in zijn communicatie, op een prettige en rustige manier. Hij is scherp op gedragspatronen en leert je deze zelf herkennen. Zijn aanpak voelt persoonlijk en op maat en werkt in kleine stappen toe naar een concreet resultaat. Ik heb dit traject als zeer waardevol ervaren.

Marjolein Pleune
Hoofd Marketing & Communications AKO

Rombout is direct in zijn communicatie...
Rombout is direct in zijn communicatie…

In 2020 heb ik prettige en zinvolle gesprekken gevoerd met Rombout. Hij maakte patronen zichtbaar die mij professioneel en persoonlijk direct verder hielpen. Concreet en opbouwend omdat zowel de goede als te verbeteren kanten aan de orde kwamen. Verbluffend hoe snel Rombout uit heel verschillende situaties mijn kenmerkende gedrag kon halen en mij aan kon zetten tot beter voelen, denken en handelen. Zo’n coach wens ik iedereen toe. 

Eco Matser
Program manager Hivos

Masterclasses
Beter voelen, denken en handelen

Bij Rombout volgde ik een persoonlijk coachingstraject gericht op loopbaan coaching en persoonlijke ontwikkeling. Rombout is direct in zijn communicatie, op een prettige en rustige manier. Hij is scherp op gedragspatronen en leert je deze zelf herkennen. Zijn aanpak voelt persoonlijk en op maat en werkt in kleine stappen toe naar een concreet resultaat. Ik heb dit traject als zeer waardevol ervaren.

Marjolein Pleune
Hoofd Marketing & Communications AKO

Rombout is direct in zijn communicatie...
Rombout is direct in zijn communicatie…

Enkele jaren geleden heb ik met Rombout gewerkt in zijn functie als professionele coach. Zijn werkmethode is intensief, toegankelijk en zeer persoonlijk.
Niet alleen op dat moment heb ik veel aan onze gesprekken gehad, maar ook jaren later denk ik terug aan de thema’s die wij besproken hebben, en blijkt de analyse nog steeds erg waardevol.

Eric Brenninkmeijer
Managing Partner at Gympass

Zijn werkmethode is intensief...
Zijn aanpak is intensief…