Je gaat verder, leert jezelf nog beter kennen en gaat het echt anders doen. Je weet vaak wel hoe je in elkaar steekt; de leergang helpt je om je ingesleten patronen te doorbreken. Aansluitend heeft Rombout mij persoonlijk gecoacht. Resultaten voor mij: minder frustratie, meer rust, beter in staat om constructieve gesprekken te voeren, met meer respect en begrip voor de ander. Door mijn eigen positieve ervaring heeft ook mijn team het traject Verbindend Veranderen doorlopen met een team van een andere afdeling. Resultaat: betere samenwerking en een groter wederzijds begrip.

De rol van Rombout is cruciaal geweest: hij is duidelijk en gaat ook met respect voor iedereen de confrontatie niet uit de weg. Je kunt niets anders dan leren en het voortaan anders doen. Een echte aanbeveling.

Gerda Bathoorn
Sectiehoofd Plannen en Projecten at Gemeente Vlaardingen

De kracht van de Leergang Verbindend Veranderen:
De kracht van de Leergang Verbindend Veranderen:

De leergang Verbindend Veranderen heeft mij en mijn collega’s veel gebracht. Samen zijn we op zoek gegaan naar de kern. Waar draait het hier nou écht om? En hoe kunnen wij samen in verbinding blijven, terwijl het ook mag schuren tussen ons? Rombout en Raïssa kunnen het bij tijd en wijle spannend en intensief maken door bewust in de ongemakkelijke situatie te blijven. Die vermeed ik voorheen het liefst, terwijl daar de échte verbinding gevonden wordt. De (goede) samenwerking met mijn heeft veel verdieping gekregen. Dat is te merken in ons team. Door op mijn eigen plek te blijven staan, heb ik meer ruimte voor de ander. De leergang heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven als mens en als leidinggevende. Daardoor heb ik mij verder kunnen ontwikkelen in mijn functie en ervaar ik nog meer werkplezier. De theoretische basis en praktijkervaring neem ik mee om complexe situaties en vraagstukken in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Georgette Stahlecher
Unitmanager Werkstraffen Zuid-West Reclassering Nederland

Op zoek naar de kern

Verbindend Veranderen, een levens veranderende leergang waarop ik met warme gevoelens terugkijk. Door de combinatie van interessante materie en praktische tools als ‘’het relatiemodel’’ en de tussentijdse intervisies ben ik meer dan ooit in staat om mijzelf beter te doorgronden. Met behulp van praktische wetenswaardigheden en onderzoekende grondhouding ben ik capabel geworden om een betere versie van mijzelf, en daarmee een betere begeleidende coach voor collega’s en vrienden te zijn.
Ik raad iedereen aan om de verbinding met ZENO op te zoeken, en aan de hand van nieuwe taal jezelf en anderen te herontdekken.

Kevin Koene
Coördinator afdeling vergunningen MER-Omgevingsdienst

Organisatieontwikkeling – Levens veranderende leergang
Levens veranderende leergang

ln 2018-2019 volgde ik met mijn collega’s de leergang Verbindend Veranderen. Een prachtig avontuur. Onder de bezielende, enthousiaste, eloquente en ook gedurfde begeleiding van Rombout is het een bijzonder leertraject geworden. Bij Rombout is niets ‘zomaar’ of ‘omdat het zo is’. Er wordt een stevige theoretisch fundament gelegd en in oefeningen en gesprekken ontstaat persoonlijke verdieping. En iedereen komt aan bod -je verstoppen is geen optie.
Als groep zijn we op zoek gegaan naar nieuwe wegen op het gebied van verbinden. Organisaties verbinden (ik werk voor een samenwerkingsorganisatie) door het verbinden van mensen. ‘Hoe breng ik mensen in beweging?’, ‘Welke belemmeringen ervaar ik daarbij?’, ‘Hoe kan ik omgaan met onderstromen?’, ‘Welke oordelen spelen mij parten?’ Belangrijke vragen in tijden van verandering en toenemende behoefte aan verbondenheid.
Als ik iets geleerd heb in deze leergang, dan is het wel dat intermenselijke verbinding (en daar hoort ook scherpte en aanspreken bij) de weg opent naar betere prestaties in je werk. Pure winst is ook het sterke groepsgevoel dat is ontstaan tussen de deelnemers, door ieders openheid, het goede gesprek en door de ruimte voor het aangaan van relaties. De kern van verandering: “Get the right people on the bus” – Die zin zal ik nooit vergeten…

Cyrille Scheepers
Strategisch adviseur MER-Omgevingsdienst

Nieuwe wegen naar verbinding
Nieuwe wegen naar verbinding

Je leert omgaan met je eigen oordelen en aannames die verandering in de weg staan. De leergang is van hoog niveau en praktisch tegelijkertijd. Je kunt er direct mee aan de slag. Mijn overleggen zijn nu effectiever omdat ik nu lastige situaties kan bespreken zonder uit verbinding te gaan. Rombout is als begeleider vasthoudend en betrokken; hij geniet van het groeiproces van de deelnemers. Ik gun iedereen die wil groeien deze leerervaring.

Anne-Marie Rooskens
Directiesecretaris Servicentrum MER

Verandering begint bij jezelf
Verandering begint bij jezelf

Ik ben  blijvend veranderd door het traject wat we als organisatie met Rombout hebben doorlopen -en breng dagelijks het geleerde in praktijk. Bijvoorbeeld bij moeilijke gesprekken. Ik kan complexe interne psychologische processen en valkuilen doorzien en ermee omgaan. De kern isr steeds: jezelf beter leren kennen, waardoor je effectief kunt sturen op duurzame resultaten en relaties. Iedereen kent de slogan ‘Een beter milieu begint bij jezelf.’ Na het traject met Rombout wil ik daaraan toevoegen:’ Verbindend veranderen begint bij je zelf!’

Maurice Heijnen
Hoofd MER-Omgevingsdienst

Een beter milieu begint bij jezelf
Een beter milieu begint bij jezelf

De leergang Verbindend Veranderen is eigenlijk een cadeau voor jezelf. Rombout en Raïssa nemen je mee op een zoektocht naar jezelf,  je eigen denkpatronen, overtuigingen en je blik op “de wereld.”
Tijdens de workshopdagen wordt de tijd genomen om dit samen te onderzoeken, vaak in de vorm van oefeningen met andere deelnemers.
Vanuit je eigen denkbeelden (ik) maak je geleidelijk de omslag naar de ander waar je iets mee te doen hebt, bijvoorbeeld die organisatieverandering voor elkaar krijgen.
Er komt een veelheid aan inzichten voorbij vanuit de organisatiekunde, filosofie, positieve psychologie, sociologie en complexiteitstheorie.
Desondanks is het geen theoretisch verhaal. De verschillende invalshoeken geven je echt nieuwe handvatten om samen, in verbinding, te veranderen.

Jos Pieterse
Docent change management/Onderzoeker Fontys

Een zoektocht naar jezelf

Verbindend veranderen mij geholpen in mijn zoektocht naar taal voor verbinding. Eerst verbinding met jezelf maken om oprecht en vanuit evenwicht verbinding met anderen te kunnen maken.  Verwondering en nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt. De zoektocht naar het ‘niet weten’ (en dat kunnen voorleven). Lef om tijd en ruimte te nemen in een wereld van steeds meer haast en prestatie. En vooral: “de toekomst ligt in de geschiedenis”

Bekijk ook enkele filmfragmenten van deelnemers Ans van Wijk Dorrit Huppes Marjo Knapen Miranda Meijerman Harry van Irsel Petra Visser Mirjam  Richard van Diepen Annemie Theunissen Jettie van de Pol Marcel Boerrigter Henk

Marten Schaafsma

Marten Schaafsma, Eerst verbinding met jezelf maken
Eerst verbinding met jezelf maken

De leergang heeft me verrast met veel nieuwe inzichten. Door verhalen, oefeningen en lesstof laat het een manier van leven zien vanuit onderzoek en nieuwsgierigheid. Een manier van communiceren die verfijnt en open is. Een waarderende kijk op mijzelf en de mensen om mij heen. Vervolgens biedt het ook de handvatten om ermee aan de slag te gaan! .

Testemonial

Frode Bolhuis
Beeldend kunstenaar

Nieuwe inzichten
Nieuwe inzichten

Voor mij betekende het de weg terug van het conceptueel benaderen van veranderingen naar mijn eigen rol en inbreng daarbij. De leergang heeft geholpen bij het vinden van mijn eigen toon. Nu hoor ik, gek genoeg, ook de toon van anderen beter.

Jan den Bakker
consultant en interim-manager

op zoek naar de kern
De leeropbrengst van de leergang is zeer persoonlijk