De ‘Kunst van het Kiezen’ kwam voor mij op het perfecte moment. Ik was bezig met de laatste opdracht van mijn traineeship en nog erg zoekende naar wat ik wil. “Er zijn zoveel mogelijkheden en ik vind alles leuk… Hoe moet ik kiezen?!”

Uiteraard konden Maaike en Rombout mij geen concreet antwoord geven, maar gaven aan dat de training hierbij zou helpen. En dit klopte! Het programma is zo opgebouwd dat je stap voor stap beter kunt omschrijven waar je goed in bent, wat je leuk vindt en welke functie of type organisatie bij je past.

Mijn plaatje werd steeds completer. De laatste opdracht waarin je een pitch moest geven was de perfecte afsluiter: wie ben ik, wat zijn mijn talenten zijn waar wil ik in die specifieke organisatie aan de slag. Hierdoor kon ik gericht keuzes maken en heb intussen een leuk aanbod van een interessante organisatie geaccepteerd.

Een belangrijke voorwaarde voor deze training is dat je open durft te zijn en je kwetsbaar durft op te stellen. De trainers zorgen voor veiligheid (als iemand zich ongemakkelijk voelt staan ze erbij stil). Maaike en Rombout vullen als begeleiders elkaar goed aan. Kort samengevat heeft de Kunst van het Kiezen mij geholpen beter te weten wat ik wil. Een echte eye opener was dat ik meerdere dingen leuk mag vinden en niet hoef te zoeken naar de perfecte functie voor de rest van mijn carrière.

Carien Jansen
Management Trainee High Select

Er zijn zóveel mogelijkheden…

Als informatiemanager werk ik op het snijvlak van business en ICT. Omdat ICT-oplossingen vaak gepaard gaan met veranderingen, wilde ik graag meer kennis en ervaring opdoen met veranderkunde. Nieuw voor mij was de methode van het waarderend onderzoeken. In plaats van meteen een probleem te willen oplossen probeer je met elkaar de situatie  langs verschillende invalshoeken te analyseren. En je gaat op zoek naar wat wérkt in plaats van wat er verkeerd gaat. In de praktijk zorgde deze insteek voor veel betrokkenheid en energie.

Rombouts diepgaande kennis over veranderprocessen en zijn vermogen om op een respectvolle wijze scherpe en heldere vragen te stellen hebben mij verder geholpen. Nu komt het erop aan deze inzichten te gaan gebruiken bij de complexe uitdagingen waar onze organisatie voor staat.  

Michiel Broekman
Informatiemanager Gemeente Oss

Op zoek naar wat wérkt

Door ‘De Kunst van het Kiezen’ heb ik mezelf beter leren kennen. Het gaf mij inzicht over de richting die ik wil opgaan en hoe ik dit ga doen. Maaike en Rombout hebben de training zo ontworpen dat je stap voor stap kleine stukjes puzzel van jezelf bij elkaar kunt leggen. Door de cyclus van (theoretische) uitleg van het waarom, opdrachten, zelfreflectie en vragen van anderen, biedt de training je diepere inzichten in de vragen en uitdagingen waarmee je binnenliep. Prettig is bovendien dat er meteen actie-gericht aan de slag wordt gegaan. Voorwaarde voor deze training is dat jezelf durft open te stellen. 

Ewoud Stapersma
Management Trainee High Select

Stukjes van de puzzel bij elkaar leggen

Mijn coachtraject was leerzaam, zowel professioneel als privé! Rombout kan aangeleerde patronen en onderstromen snel benoemen, maar geeft ook aan wat ik kan doen om ermee om  te gaan. Dat gaf direct resultaat en voldoening. Erg prettig en heel effectief.  

De combinatie om gesprekken over diepgeworteld gedrag al wandelend te voeren, sprak mij erg aan. Het brengt je gemakkelijker in een ‘flow’ voor het reflecteren en om het soms complexe menselijke gedrag te verteren en te verwerken. 

Leo
Toezichthouder bij een Financiële instelling

Recomendaties: Vleugels geven
Erg prettig en heel effectief

Ik heb Rombout leren kennen en waarderen tijdens de intervisie sessie van het Advanced Management Programma op Nyenrode.
Deze sessies hebben mij een enorm inzicht gegeven in mijn eigen levenshouding en functioneren binnen een zeer diverse groep maar zeker ook als individu.
Rombout geeft de ruimte om op een zeer vertrouwelijke en integere manier naar jezelf te laten kijken zonder een oordeel te vormen. De begeleiding was warm en goed. De sessies hebben een grote indruk achtergelaten zowel bij mij als de groep.
Het credo van het AMP is “afstand nemen om scherper te zien.” Dit is een waarheid geworden.

Perry Roolvink
Managing Director FSC Training BV

Op zoek naar de kern
Afstand nemen om scherper te zien

Onder leiding van Rombout volgde ik de intervisie in het Advanced Management Program van Nyenrode. Met grote rust en veel respect voor de mensen die zich kwetsbaar naar elkaar opstelden, was Rombout in staat om het inzicht en zelfinzicht van de deelnemers te verdiepen. En iedereen kwam aan bod.

Mij geeft de intervisie geleerd beter en zonder oordeel te luisteren. Horen om te begrijpen. Ook zijn mijn uitdagingen helderer geworden en ik kreeg concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan. Deze handvatten zijn me door iedereen uit onze groep aangereikt waardoor we met elkaar een gevoel van ondersteuning en verbinding overhielden.

Voor dit alles ben ik hem zeer dankbaar.

Olaf ten Hoopen
Bestuursvoorzitter Mth Accountants en Adviseurs

Luisteren om te begrijpen

De leergang Verbindend Veranderen heeft mij en mijn collega’s veel gebracht. Samen zijn we op zoek gegaan naar de kern. Waar draait het hier nou écht om? En hoe kunnen wij samen in verbinding blijven, terwijl het ook mag schuren tussen ons? Rombout en Raïssa kunnen het bij tijd en wijle spannend en intensief maken door bewust in de ongemakkelijke situatie te blijven. Die vermeed ik voorheen het liefst, terwijl daar de échte verbinding gevonden wordt. De (goede) samenwerking met mijn heeft veel verdieping gekregen. Dat is te merken in ons team. Door op mijn eigen plek te blijven staan, heb ik meer ruimte voor de ander. De leergang heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven als mens en als leidinggevende. Daardoor heb ik mij verder kunnen ontwikkelen in mijn functie en ervaar ik nog meer werkplezier. De theoretische basis en praktijkervaring neem ik mee om complexe situaties en vraagstukken in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Georgette Stahlecher
Unitmanager Werkstraffen Zuid-West Reclassering Nederland

Op zoek naar de kern

Verbindend Veranderen, een levens veranderende leergang waarop ik met warme gevoelens terugkijk. Door de combinatie van interessante materie en praktische tools als ‘’het relatiemodel’’ en de tussentijdse intervisies ben ik meer dan ooit in staat om mijzelf beter te doorgronden. Met behulp van praktische wetenswaardigheden en onderzoekende grondhouding ben ik capabel geworden om een betere versie van mijzelf, en daarmee een betere begeleidende coach voor collega’s en vrienden te zijn.
Ik raad iedereen aan om de verbinding met ZENO op te zoeken, en aan de hand van nieuwe taal jezelf en anderen te herontdekken.

Kevin Koene
Coördinator afdeling vergunningen MER-Omgevingsdienst

Organisatieontwikkeling – Levens veranderende leergang
Levens veranderende leergang

ln 2018-2019 volgde ik met mijn collega’s de leergang Verbindend Veranderen. Een prachtig avontuur. Onder de bezielende, enthousiaste, eloquente en ook gedurfde begeleiding van Rombout is het een bijzonder leertraject geworden. Bij Rombout is niets ‘zomaar’ of ‘omdat het zo is’. Er wordt een stevige theoretisch fundament gelegd en in oefeningen en gesprekken ontstaat persoonlijke verdieping. En iedereen komt aan bod -je verstoppen is geen optie.
Als groep zijn we op zoek gegaan naar nieuwe wegen op het gebied van verbinden. Organisaties verbinden (ik werk voor een samenwerkingsorganisatie) door het verbinden van mensen. ‘Hoe breng ik mensen in beweging?’, ‘Welke belemmeringen ervaar ik daarbij?’, ‘Hoe kan ik omgaan met onderstromen?’, ‘Welke oordelen spelen mij parten?’ Belangrijke vragen in tijden van verandering en toenemende behoefte aan verbondenheid.
Als ik iets geleerd heb in deze leergang, dan is het wel dat intermenselijke verbinding (en daar hoort ook scherpte en aanspreken bij) de weg opent naar betere prestaties in je werk. Pure winst is ook het sterke groepsgevoel dat is ontstaan tussen de deelnemers, door ieders openheid, het goede gesprek en door de ruimte voor het aangaan van relaties. De kern van verandering: “Get the right people on the bus” – Die zin zal ik nooit vergeten…

Cyrille Scheepers
Strategisch adviseur MER-Omgevingsdienst

Nieuwe wegen naar verbinding
Nieuwe wegen naar verbinding

Rombout heb ik leren kennen tijdens intervisie als onderdeel van het Advanced Management Programma op Nyenrode. In tegenstelling tot een aantal in mijn groep was ik al bekend met intervisie. Wat ik zeer op prijs heb gesteld tijdens dit traject van een jaar, is dat hij is staat is om vanuit integriteit en zorgvuldigheid richting en sturing aan de groep én het individu te geven. Hij doet dit vanuit oprechte nieuwsgierigheid en schroomt niet om altijd te kijken naar nieuwe wegen die dienend zijn aan het proces. Hij is niet oordelend en is in staat om zowel leiding te geven aan een groep alsook gelijktijdig onderdeel te zijn door zichzelf te durven laten zien. Hierbij is authenticiteit een vereiste. En hij heeft ook nog eens humor! Ik heb van hem kunnen leren en ben weer een stap verder in mijn persoonlijke ontwikkeling.
Nogmaals bedankt Rombout!

Jolanda Knorren
Bestuurder Rastergroep

Teamontwikkeling – vanuit integriteit richting geven
Vanuit integriteit richting geven