In het Nyenrode programma Klinisch Leiderschap voor een grote Ggz instelling heeft Rombout opgetreden als Action Learning coach.
Het programma is ontwikkeld voor regiebehandelaren in de ggz, psychiaters, klinisch- en gz-psychologen, verslavingsartsen en verpleegkundig specialisten.
De action learning is gericht op actief op zoek gaan naar de leiderschapstijl van de deelnemers aan de hand van door hen zelf gekozen thema’s en projecten.

Rombout heeft dat niet alleen op professionele wijze vormgegeven, maar ook een sfeer gecreëerd waarin de deelnemers open met elkaar in gesprek gingen en van elkaar leerden. Uit evaluaties blijkt dat de deelnemers enthousiast zijn over zijn werkwijze, deskundigheid en manier waarop hij hen aan het denken zette. Hiermee heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan het welslagen van het Nyenrode programma.

Helma Zijlstra
Programmamanager Nyenrode