Als manager van een complex en groot ICT transitieprogramma is het cruciaal om de belangen van de stakeholders op alle niveaus in de organisatie goed te kennen en hun verwachtingen te kunnen managen. Hiervoor heb ik contact opgenomen met Rombout en zijn we een coaching traject gestart van 10 bijeenkomsten. Zijn analytische stijl sloot goed aan bij mijn voorkeursstijl en ik kon nieuwe inzichten direct in de praktijk brengen.

Sandra
Programmamanager ICT Transitie