Als informatiemanager werk ik op het snijvlak van business en ICT. ICT-oplossingen gaan steeds vaker gepaard met veranderingen. Nieuw in het programma wat wij hebben doorlopen was hierbij de methode van het waarderend onderzoeken. In plaats van meteen een probleem te willen oplossen probeer je met elkaar de situatie  langs verschillende invalshoeken te analyseren. En je gaat op zoek naar wat wèrkt in plaats van wat er verkeerd gaat. In de praktijk zorgde deze insteek voor veel betrokkenheid en energie.

Rombouts diepgaande kennis over veranderprocessen en zijn vermogen om op een respectvolle wijze scherpe en heldere vragen te stellen hebben mij verder geholpen. Nu komt het erop aan deze inzichten te gaan gebruiken bij de complexe uitdagingen waar onze organisatie voor staat.

Michiel Broekman
Informatiemanager Gemeente Oss