We wilden onze sales op een hoger plan brengen. Door de leergang Strategisch Accountmanagement hebben wij de transitie gemaakt van een organisatie die behalve op operationeel niveau ook op de  tactische – en strategische niveaus van onze klanten en prospects kan werken. Wij zijn bijna een jaar onderweg geweest en hebben nu de leergang met succes afgerond. Door de nadruk te leggen op groepsdynamiek en op de houding van deelnemers door ze heel direct aan te spreken, is de hele groep beter gaan functioneren en heeft iedereen een stap gedaan. We hebben bereikt wat we wilden bereiken: een groep medewerkers die de regie neemt.

Het was even wennen aan de directe stijl van Rombout, maar we hebben gaandeweg gezien dat dit het juiste effect had op de groep, individuele leden en management. Een geslaagde leergang!

Paul de Vries

Manager of Sales Centric

Manager of Sales Centric