Wij hadden het genoegen om als ambulant GGZ-team begeleiding te krijgen bij onze intervisie. We werken met diverse disciplines en hebben te maken met complexe problemen en grensoverschrijdend gedrag van cliënten. Door de begeleiding hebben we intervisie beter leren benutten. Met als belangrijke les dat aandacht voor jezelf hand in hand gaat met aandacht voor elkaar.  

Rombout kan problemen en dilemma’s verhelderen zonder (te) sturend of suggestief te zijn. Hij bevraagt op respectvolle wijze de status quo en waakt voor de veiligheid in het team. Zo nu en dan expliciteert hij zijn werkwijze om ons mee te nemen in hoe je intervisie effectiever kunt maken. 

Dank daarvoor!   

Doeby Usmany

Teamleider Forensisch Ambulante Zorg Amersfoort