In een periode van onrust en onzekerheid heeft Rombout heel veel houvast gegeven. Door kritische vragen te stellen en in te zoomen op het probleem en de vraag achter de vraag zijn we samen tot nieuwe inzichten gekomen. Deze inzichten hebben nieuwe perspectieven gegeven over de situatie(s) waarin ik me bevond. 

De kennis en expertise van Rombout, maar ook de warmte en betrokkenheid als persoon, heeft ervoor gezorgd dat we vrij snel concrete stappen konden zetten. Het voelde voor mij ontzettend fijn om actief bezig te zijn met de problematiek en aantoonbare resultaten te boeken in een moeilijke periode.

Ik zal onze gesprekken altijd bij mij dragen en positief op terug kijken, dank daarvoor!   

 

Niki van Santen 

User Experience Designer iO Utrecht