Als ik één woord zou gebruiken voor mijn traject samen met jou, dan is dat betekenisvol. In de breedste zin van het woord, werk en privé. Je hebt me begeleid in een forse persoonlijke groei. Het begon met coaching en daarna samen met de collega’s in de leergang Verbindend Veranderen in Complexe Contexten. Samen met jou heb ik het aangedurfd te zijn in wat er is, goed te kijken, de aansluiting met het systeem te vinden, te behouden en passend te handelen. En niet te vergeten: mijn plek in te nemen.

Dat gaat gepaard met super veel leren, fouten mogen maken, in de fijne wetenschap dat ik meer ben dan mijn passie. En wat geeft dat een ruimte om te spelen! Ik geniet er elke dag van. Ik heb elke dag profijt van de verschillende poorten om een vraagstuk te benaderen, van het inzichtelijk maken van de bus (het netwerk) en de balans tussen werken aan de inhoud, aan het proces of aan de relatie. Dankjewel! 

Ingrid Heemskerk
Strategisch adviseur Waternet

Verdiepingsjaar Verbindend Veranderen
Ruimte om te spelen

Ik startte met de vraag hoe je een open proces kunt vormgeven in het beheergebied van AGV. Hoe kan je mensen meenemen. Langzaam veranderde die vraag echter naar hoe ik zinvolle stappen kon zetten in zo’n complexe opgave. Gevoed door rijke theorie, persoonlijke voorbeelden, de juiste vragen en goed luisteren werden mijn vragen en -dilemma’s naar een volgend niveau getild en kreeg ik steeds meer inzicht in mijn eigen rol. Ik heb geleerd niet alleen naar het einddoel te kijken, maar ook zinvolle stappen te zetten in het proces met het team waarmee je samenwerkt. Zorg voor de goede mensen aan boord en stel met hen de goede vragen.

Corine van den Berg
Beleidsadviseur Waternet

Verandering begint bij jezelf
Meer inzicht in mijn rol

Ik ben  blijvend veranderd door het traject wat we als organisatie met Rombout hebben doorlopen -en breng dagelijks het geleerde in praktijk. Bijvoorbeeld bij moeilijke gesprekken. Ik kan complexe interne psychologische processen en valkuilen doorzien en ermee omgaan. De kern isr steeds: jezelf beter leren kennen, waardoor je effectief kunt sturen op duurzame resultaten en relaties. Iedereen kent de slogan ‘Een beter milieu begint bij jezelf.’ Na het traject met Rombout wil ik daaraan toevoegen:’ Verbindend veranderen begint bij je zelf!’

Maurice Heijnen
Hoofd MER-Omgevingsdienst

Een beter milieu begint bij jezelf
Een beter milieu begint bij jezelf

Vervolgens doet hij dat samen met jou en je netwerk…
Eerlijk -consequent – in relatie -met het vizier op” the best future possible”
Simpel op het eerste zicht…maar met een praktijk van hard werk -volharding en discipline. Een mooi, en waard om te volgen, voorbeeld, zeker in de sector van de ouderenzorg

Erik Leus
Algemeen directeur ouderenzorg VZW KMSI

Rombout doet wat hij zegt te doen
Rombout doet wat hij zegt te doen

Hoe je als directie persoonlijk invulling geeft aan de communicatie met medewerkers is van enorm belang geweest voor de next step van onze organisatie. We wilden als directie verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen en meer zelfsturing organiseren. Maar een volwassen organisatie bereik je alleen maar als je elkaar op een volwassen manier kunt aanspreken.  Daarin heeft ZENO ons succesvol begeleid. De persoon achter de collega heeft meer ruimte gekregen, we communiceren beter en werken effectiever samen.

Mirjam van der Werff
COO One Shoe

De next step in onze organisatie

De leergang Verbindend Veranderen heeft mij en mijn collega’s veel gebracht. Samen zijn we op zoek gegaan naar de kern. Waar draait het hier nou écht om? En hoe kunnen wij samen in verbinding blijven, terwijl het ook mag schuren tussen ons? Rombout en Raïssa kunnen het bij tijd en wijle spannend en intensief maken door bewust in de ongemakkelijke situatie te blijven. Die vermeed ik voorheen het liefst, terwijl daar de échte verbinding gevonden wordt. De (goede) samenwerking met mijn heeft veel verdieping gekregen. Dat is te merken in ons team. Door op mijn eigen plek te blijven staan, heb ik meer ruimte voor de ander. De leergang heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven als mens en als leidinggevende. Daardoor heb ik mij verder kunnen ontwikkelen in mijn functie en ervaar ik nog meer werkplezier. De theoretische basis en praktijkervaring neem ik mee om complexe situaties en vraagstukken in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Georgette Stahlecher
Unitmanager Werkstraffen Zuid-West Reclassering Nederland

Op zoek naar de kern

Verbindend Veranderen, een levens veranderende leergang waarop ik met warme gevoelens terugkijk. Door de combinatie van interessante materie en praktische tools als ‘’het relatiemodel’’ en de tussentijdse intervisies ben ik meer dan ooit in staat om mijzelf beter te doorgronden. Met behulp van praktische wetenswaardigheden en onderzoekende grondhouding ben ik capabel geworden om een betere versie van mijzelf, en daarmee een betere begeleidende coach voor collega’s en vrienden te zijn.
Ik raad iedereen aan om de verbinding met ZENO op te zoeken, en aan de hand van nieuwe taal jezelf en anderen te herontdekken.

Kevin Koene
Coördinator afdeling vergunningen MER-Omgevingsdienst

Organisatieontwikkeling – Levens veranderende leergang
Levens veranderende leergang

ln 2018-2019 volgde ik met mijn collega’s de leergang Verbindend Veranderen. Een prachtig avontuur. Onder de bezielende, enthousiaste, eloquente en ook gedurfde begeleiding van Rombout is het een bijzonder leertraject geworden. Bij Rombout is niets ‘zomaar’ of ‘omdat het zo is’. Er wordt een stevige theoretisch fundament gelegd en in oefeningen en gesprekken ontstaat persoonlijke verdieping. En iedereen komt aan bod -je verstoppen is geen optie.
Als groep zijn we op zoek gegaan naar nieuwe wegen op het gebied van verbinden. Organisaties verbinden (ik werk voor een samenwerkingsorganisatie) door het verbinden van mensen. ‘Hoe breng ik mensen in beweging?’, ‘Welke belemmeringen ervaar ik daarbij?’, ‘Hoe kan ik omgaan met onderstromen?’, ‘Welke oordelen spelen mij parten?’ Belangrijke vragen in tijden van verandering en toenemende behoefte aan verbondenheid.
Als ik iets geleerd heb in deze leergang, dan is het wel dat intermenselijke verbinding (en daar hoort ook scherpte en aanspreken bij) de weg opent naar betere prestaties in je werk. Pure winst is ook het sterke groepsgevoel dat is ontstaan tussen de deelnemers, door ieders openheid, het goede gesprek en door de ruimte voor het aangaan van relaties. De kern van verandering: “Get the right people on the bus” – Die zin zal ik nooit vergeten…

Cyrille Scheepers
Strategisch adviseur MER-Omgevingsdienst

Nieuwe wegen naar verbinding
Nieuwe wegen naar verbinding

Je leert omgaan met je eigen oordelen en aannames die verandering in de weg staan. De leergang is van hoog niveau en praktisch tegelijkertijd. Je kunt er direct mee aan de slag. Mijn overleggen zijn nu effectiever omdat ik nu lastige situaties kan bespreken zonder uit verbinding te gaan. Rombout is als begeleider vasthoudend en betrokken; hij geniet van het groeiproces van de deelnemers. Ik gun iedereen die wil groeien deze leerervaring.

Anne-Marie Rooskens
Directiesecretaris Servicentrum MER

Verandering begint bij jezelf
Verandering begint bij jezelf

Ik ben  blijvend veranderd door het traject wat we als organisatie met Rombout hebben doorlopen -en breng dagelijks het geleerde in praktijk. Bijvoorbeeld bij moeilijke gesprekken. Ik kan complexe interne psychologische processen en valkuilen doorzien en ermee omgaan. De kern isr steeds: jezelf beter leren kennen, waardoor je effectief kunt sturen op duurzame resultaten en relaties. Iedereen kent de slogan ‘Een beter milieu begint bij jezelf.’ Na het traject met Rombout wil ik daaraan toevoegen:’ Verbindend veranderen begint bij je zelf!’

Maurice Heijnen
Hoofd MER-Omgevingsdienst

Een beter milieu begint bij jezelf
Een beter milieu begint bij jezelf