De leergang Verbindend Veranderen is eigenlijk een cadeau voor jezelf. Rombout en Raïssa nemen je mee op een zoektocht naar jezelf,  je eigen denkpatronen, overtuigingen en je blik op “de wereld.”
Tijdens de workshopdagen wordt de tijd genomen om dit samen te onderzoeken, vaak in de vorm van oefeningen met andere deelnemers.
Vanuit je eigen denkbeelden (ik) maak je geleidelijk de omslag naar de ander waar je iets mee te doen hebt, bijvoorbeeld die organisatieverandering voor elkaar krijgen.
Er komt een veelheid aan inzichten voorbij vanuit de organisatiekunde, filosofie, positieve psychologie, sociologie en complexiteitstheorie.
Desondanks is het geen theoretisch verhaal. De verschillende invalshoeken geven je echt nieuwe handvatten om samen, in verbinding, te veranderen.

Jos Pieterse
Docent change management/Onderzoeker Fontys

Een zoektocht naar jezelf

Verbindend veranderen mij geholpen in mijn zoektocht naar taal voor verbinding. Eerst verbinding met jezelf maken om oprecht en vanuit evenwicht verbinding met anderen te kunnen maken.  Verwondering en nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt. De zoektocht naar het ‘niet weten’ (en dat kunnen voorleven). Lef om tijd en ruimte te nemen in een wereld van steeds meer haast en prestatie. En vooral: “de toekomst ligt in de geschiedenis”

Bekijk ook enkele filmfragmenten van deelnemers Ans van Wijk Dorrit Huppes Marjo Knapen Miranda Meijerman Harry van Irsel Petra Visser Mirjam  Richard van Diepen Annemie Theunissen Jettie van de Pol Marcel Boerrigter Henk

Marten Schaafsma

Marten Schaafsma, Eerst verbinding met jezelf maken
Eerst verbinding met jezelf maken

De leergang heeft me verrast met veel nieuwe inzichten. Door verhalen, oefeningen en lesstof laat het een manier van leven zien vanuit onderzoek en nieuwsgierigheid. Een manier van communiceren die verfijnt en open is. Een waarderende kijk op mijzelf en de mensen om mij heen. Vervolgens biedt het ook de handvatten om ermee aan de slag te gaan! .

Testemonial

Frode Bolhuis
Beeldend kunstenaar

Nieuwe inzichten
Nieuwe inzichten

Voor mij betekende het de weg terug van het conceptueel benaderen van veranderingen naar mijn eigen rol en inbreng daarbij. De leergang heeft geholpen bij het vinden van mijn eigen toon. Nu hoor ik, gek genoeg, ook de toon van anderen beter.

Jan den Bakker
consultant en interim-manager

op zoek naar de kern
De leeropbrengst van de leergang is zeer persoonlijk

Rombout heeft mij inzicht gegeven in de dieperliggende oorzaken die onder mijn coachingsvragen verborgen zaten. Door te beginnen ‘van binnenuit’ en te zoeken naar gedragspatronen en hoe die zich ontwikkeld hebben, gaf hij niet alleen inzicht, maar ook rust. Pas als je jezelf wat beter kent, kan je je ook verdiepen in de ander en je vandaaruit ontwikkelen tot een coachend leider. Stap voor stap werd hier naartoe gewerkt en werd ook de privé situatie betrokken. Waarbij Rombout steeds toetst of dat oké is. Heel prettig. Rombout brengt in zijn coaching een goede balans aan tussen luisteren, doorvragen en analyseren, aangevuld met kleine brokken ’theorie’. In ieder gesprek stond meestal één praktijkcasus centraal, aan de hand waarvan de zoektocht naar dieperliggende patronen en interacties plaatsvond. Daardoor werd het nooit ‘zweverig’, wat ik waardeer.

Secretaris van een brancheorganisatie

Inzicht gegeven in de dieperliggende oorzaken