Verbindend Veranderen MD

We leven in een tijd die in veel opzichten veel complexer is dan de vorige eeuw. Althans dat is de vigerende opvatting. De vragen waar organisaties en managers mee worstelen veranderen van algemene vragen “Wat is de juiste strategie?”,

Diversiteit is rijkdom

“Na een korte introductie van Rombout over diversiteit gingen we aan de slag met het benoemen van ons initiatief en het netwerk daaromheen. Diversiteit is rijkdom. Maar goed omgaan met verschil  is soms ook lastig…