Verbindend Veranderen

Verbindend Veranderen  is een van de paradepaardje uit de stal van ZENO. De leergang verbindt persoonlijk leiderschap met organisatieontwikkeling. We zien organisaties als zelforganiserende betekenisvolle systemen, waar het voor mensen van groot belang is verschil te maken en betekenis te ontwikkelen. Een bijdrage te leveren aan een groter, zinvol geheel

Werken in zelfsturende teams

Wie werkt met zelfsturende teams komt al gauw tot de ontdekking dat het om mensenwerk gaat. De filosofie van Scrum, Agile, High Performance Teams, bieden weliswaar meer kaders en meer structuur dan hun voorvaders, maar de essentie is sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw niet veranderd. Grondvesters als Carl Rogers, Kurt Lewin en…

Boekbespreking

Co-operative Inquiry (Heron, 1998)
Er zijn veel vormen van actie onderzoek, gericht op verbetering van situaties door en voor betrokkenen zelf. Volgens Heron echter wordt vaak alleen de uitvoering aan betrokken overgelaten. Niet de opzet en ontwerp van het veranderproces. Heron pleit voor een radicalere vorm van betrokkenheid waarin doel, ontwerp én uitvoering in de handen van zelfsturende teams worden gelegd. Hij behandelt dit vraagstuk op scherpe en diepzinnige wijze, waarbij veel te leren valt voor begeleiders van zelfsturende processen…