De Taal van Verandering

Maar weinig veranderingsprocessen in organisaties verlopen succesvol. En als een aanpak op één plaats tot succes heeft geleid, wil dat nog niet zeggen dat deze in een andere situatie ook effectief zal zijn. Sommige principes…

Didactiek van de Liefde

In de wereld van training en coaching domineert een instrumentele benadering. Dat is een benadering die zich vooral richt op de ‘efficiency’ en ‘effectiviteit’ van leerprocessen, en die wellicht op het eerste gezicht plausibel of…

Didactics of Love

In our opinion, and that of many others, the instrumentalistic view has pervaded our society (Baart, 2004; Bouwen, 2002; Verstraeten, 2001, 2003). In our practices as coach, trainers and organizational consultants too,

Waarderend Organiseren

Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) staat voor een positieve kijk op verandering in organisaties. Meer betrokkenheid, meer succes en een duurzamer resultaat. ‘Waarderend Organiseren, Appreciative Inquiry: co-creatie van duurzame verandering’,

Verbindend Veranderen MD

We leven in een tijd die in veel opzichten veel complexer is dan de vorige eeuw. Althans dat is de vigerende opvatting. De vragen waar organisaties en managers mee worstelen veranderen van algemene vragen “Wat is de juiste strategie?”,

Diversiteit is rijkdom

“Na een korte introductie van Rombout over diversiteit gingen we aan de slag met het benoemen van ons initiatief en het netwerk daaromheen. Diversiteit is rijkdom. Maar goed omgaan met verschil  is soms ook lastig…