Effectief teamcoachen

Een effectief team weet wat haar taak is en herkent (tijdig) onderstromen die goed samenwerken in de weg staan. Tijdens de tweedaagse masterclass gaan deelnemers op zoek naar patronen die samenwerken in de weg staan en leren daarin veilig en vaardig te interveniëren. Een praktische en boeiende tweedaagse workshop voor iedereen die teams en groepen in goede banen wil leiden

Effectieve Colleges

Colleges van B&W staan onder druk. Het programma Het Programma ‘Effectieve Colleges’ biedt colleges van B&W de gelegenheid in roerige tijden een solide fundament onder hun samenwerking te leggen en duurzame resultaten te boeken. Het gaat om het ontwikkelen van nieuw politiek vakmanschap.

Agenda

5 & 6 juli   —>
Masterclass Effectief Teamcoachen
Jürg Thölke & Rombout van den Nieuwenhof, Cothen

11 sept   —>
Masterclass Morele oordeelsvorming
Rombout van den Nieuwenhof Wllemsen, Cothen

Team Fitcoaches

Vorig jaar heeft het Team Fitcoaches van Reinaerde in company de Masterclass Transactionele Analyse (TA) gevolgd. In de training hebben we gezien wat er gebeurt in de onderstroom van ons werk en welke oplossingen (niet) werken.

Werken met zelfsturende teams

Wie werkt met zelfsturende teams komt al gauw tot de ontdekking dat het om mensenwerk gaat. De filosofie van Agile en High Performance Teams biedt  tegenwoordig duidelijker kaders en meer structuur, maar de kern is als vanouds onveranderd: het creëren van openheid, transparantie en vertrouwen. Om onderstromen benoemen en met elkaar regie leren nemen. Lees meer…

Masterclasses Coaching

ZENO werkt met leading experts op het gebied van coaching in de vorm van masterclasses. Ook dit jaar staat een unieke serie masterclasses op het programma. Zo hebben we Richard Erskine uitgenodigd om 14-17 februari naar Nederland te komen voor een masterclass Integrative Transactional Analyses. Richard is een prominent auteur en internationaal bekende counselor. Op…

Verbindend Veranderen

Verbindend Veranderen  is een van de paradepaardje uit de stal van ZENO. De leergang verbindt persoonlijk leiderschap met organisatieontwikkeling. We zien organisaties als zelforganiserende betekenisvolle systemen, waar het voor mensen van groot belang is verschil te maken en betekenis te ontwikkelen. Een bijdrage te leveren aan een groter, zinvol geheel